Angst

Psalm 30

8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.
(Psalm 30:8)

Wat maakt jou angstig? Want dat is wat in deze verzen ons moet raken, want het is het verborgen aangezicht van God dat David angstig maakt. We kennen allemaal wel het verhaal van David en Goliath, het is duidelijk dat David niet bang was. Hij ging er vol van vertrouwen op af en keek niet naar het postuur van die reus. Hij gebruikte zelfs niet de gangbare hulpmiddelen, een slinger en wat stenen waren genoeg.

Maar het moment dat hem wel angstig maakt is het moment dat God Zijn aangezicht verborg. En dat moeten we leren begrijpen. Maar de enige manier om dat te begrijpen is als we eerst het aangezicht van God leren zien. David heeft heel duidelijk de ervaring met het zien van Gods aangezicht. En in al die psalmen kunnen we lezen hoe heerlijk het is om in die aanwezigheid te zijn.

Gods aanwezigheid geeft rust en vrede. In Zijn aanwezigheid mogen we onszelf werkelijk veilig weten. Zijn liefde en trouw omringt ons, Zijn kracht is onze bescherming. Keer op keer beschrijft David Gods aanwezigheid als een rots een burcht waar ons niets kan gebeuren. En als we dat geloof hebben en groeien in dat vertrouwen dan is er niets hier op aarde dat ons kan helpen.

Je kunt dus wel begrijpen wat er met ons gebeurd als dat allemaal lijkt weg te vallen. En daarom is de angst zo groot voor David, voor hem is er geen andere hoop, geen andere hulp mogelijk. Het is God en God alleen waar hij zijn vertrouwen in heeft. Die rust en vrede in de armen van de Vader, waar anders zouden wij willen verblijven.

Zoek dit geloof in jouw leven, zoek een leven in Gods aanwezigheid. Je kunt dit vers niet begrijpen als je die zoektocht niet hebt gehad. Dan zie je David als een supergelovige waar je toch nooit bij komt en doe je dus ook geen moeite om als David te zijn. Maar de bijbel is duidelijk, David is net als jij en ik, een mens van vlees en bloed. En net als Hem mogen wij ook een relatie hebben me onze Heere. Van aangezicht tot aangezicht.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Angst

Oeps

Psalm 30

7 Ík zei wel in mijn zorgeloze rust:
Ik zal voor eeuwig niet wankelen.
8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid
had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg,
werd ik door schrik overmand.
(Psalm 30:7-8)

Oeps, dat klinkt niet als de perfecte God die wij graag willen dienen. Hebben we een mooi leven, gaat alles perfect, is daar in eens een kink in de kabel. Waar is God dan? Laat Hij ons dan opeens vallen? En dat is heel moeilijk te begrijpen, vooral voor mensen die er alleen maar op gericht zijn om een evangelie te creëren waarin het gaat om een gezegend leven. Een leven waarin we meer en meer materialistische dingen krijgen als bewijs dat God voor ons is.

Maar als we de bijbel goed lezen dan is dat niet het doel van God. Het uiteindelijke doel dat God heeft is niet dat wij een materialistisch gezegend leven hebben. Het doel is altijd geweest dat wij met Hem wandelen, van aangezicht tot aangezicht.

Er zijn van die youtube video’s met de titel ‘golddiggers’. Het gaat dan over vrouwen die vallen voor een val die een aantal jongens voor hen opzetten. Vrouwen die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld vallen dan automatisch voor deze streek. En zo zou je het ook met God kunnen zien. Want hoeveel christenen zijn christen vanwege de zegeningen die hen worden beloofd of hoeveel christenen zijn het alleen maar om hun plekje in de hemel te reserveren?

Daarom zijn er veel christenen die hun ‘geloof’ verliezen. Want ze komen in een tijd waarin God Zijn aangezicht verborg. Hoe hard men dan ook bidt, het probleem blijft hen maar aanstaren. En dan bestaat God opeens niet meer, Hij heeft in hun ogen dan nooit bestaan. Ze zijn teleurgesteld omdat het niet bracht wat ze dachten dat het zou brengen.

Maar het is juist in die tijd dat we moeten laten zien waar ons echte verlangen ligt. En daar moeten we onszelf op voorbereiden, wij moeten ons geloof niet baseren op omstandigheden, zelfs niet dat we in een christelijk gezin zijn geboren. Ons geloof moet gebaseerd zijn op Wie God is. En als Hij dan Zijn gezicht verbergt dan moeten we blijven vertrouwen dat Hij er nog steeds is.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oeps

Groeien en bloeien

Psalm 30

6 Want een ogenblik duurt Zijn toorn,
maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;
overnacht ‘s avonds het geween,
‘s morgens is er gejuich.
(Psalm 30:6)

Denk even aan een persoon in jouw leven die het meeste geduld heeft, het meest genadig is. Al zou je zijn of haar auto of duurste vaas breken, nog zou diegene niet boos worden. Altijd is er een deken van liefde en genade die over deze persoon hangt. Je voelt je er veilig, je weet dat je fouten mag maken en dat er altijd vergeving is. Denk even aan die persoon, leef je in over hoe je je bij die persoon voelt.

Vermenigvuldig dat maar met een heleboel en zo zal je je in de aanwezigheid van God voelen. Er is niemand hier op aarde die zo genadig en vergevingsgezind is als onze Heere. Zijn toorn duurt maar een ogenblik en Hij is het al weer vergeten. God is niet een God die zo graag aan onze zonden denkt, Hij houdt Zich veel liever bezig met het goede dat in ons leven mag gebeuren. Dat wij elke weer aan onze zonden herinnerd worden komt niet door Hem, het is de aanklager die het elke keer weer naar de voorgrond brengt.

Een nieuwe dag brengt altijd weer nieuwe mogelijkheden en zo moeten we ook opstaan, het leven stopt niet, het leven gaat altijd door. En dat is de insteek van God met deze wereld. Hij is niet gericht op onze zonden, Hij verlangt er niet naar om ons altijd maar weer een spiegel voor te houden met wat er fout gaat in ons leven. Zijn doel is om ons heilig te maken, kracht te geven om te overwinnen. En dat zijn we als reformatorische christenen vergeten.

Wij lopen liever in zwarte sokken rond om zo maar altijd aan onze zondige bestaan te worden herinnerd. Dat is niet God, God heeft het kruis gegeven om ons juist daarvan te verlossen. Hij heeft Zijn genade geopenbaard en het is extreem. Waar wij onze eigen zonden nog blijven herinneren is Hij die allang vergeten. Hij denkt aan de volgende sta waardoor wij sterker worden, mooier worden in de Heilige Geest.

En zo moeten wij staan in het leven. God is vol van liefde en genade, Hij zoekt naar mogelijkheden waardoor wij kunnen groeien. En als wij dat nu gaan geloven zal ons leven er heel anders uit gaan zien. Een leven waarin we als een bloem in volle bloei staan.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Groeien en bloeien

Heiligheid

Psalm 30

5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.
(Psalm 30:5)

David geeft nog een reden om de Heere te prijzen. De eerste reden was omdat we Zijn lievelingen zijn, zonder iets terug te verwachten wil Hij ons zegenen. Gunstelingen die de gunst van God ontvangen, niet 1 keer, maar het is onze identiteit. We blijven Zijn gunstelingen. Maar de tweede reden is van een hele andere aard, daar gaat het om iets waar we misschien niet zo gauw fan van zullen zijn. Want als we het woord ‘heilig’ horen dan krijgen we niet echt kippenvel.

Maar hebben we ons wel eens gerealiseerd, dat als God niet heilig was, het kruis nooit was gekomen? Want de Heere is namelijk ook heilig in Zijn liefde, Hij is heilig in Zijn genade, Hij is perfect in Zijn oordeel. Als God zou zijn zoals de wereld Hem graag zou willen hebben zouden we met z’n allen op rampkoers zijn. Maar God is heilig en in alles wat Hij doet is Hij rechtvaardig.

En daar mogen we echt blij om zijn, daar mogen wij Hem echt voor loven. Hij is heilig, denk aan die heiligheid, denk aan Zijn goedheid en loof Hem. Vergeet al het negatieve dat we elke voelen bij het woord ‘heiligheid’ en onthoudt dat zonder Zijn heiligheid wij helemaal niet zouden bestaan. Er zou geen liefde in Hem zijn, er zou geen genade in Hem zijn.

Leef Hem bij gedachte dat Hij heilig is. Wat is dat een mooie gedachte, wat is dat een zekere gedachte. We hebben niets te vrezen, we zijn veilig in Zijn armen. Dank U Heere. Er zijn nog zoveel meer redenen om Hem te loven, maar deze twee maken al het verschil. Deze twee zijn al genoeg om ons hele leven in Zijn handen te leggen. Want als wij ons leven in Zijn handen leggen, leggen we het in heilige handen.

Genade is niet het tegenovergestelde van heiligheid. Heiligheid is de perfecte keuze maken, heiligheid is antwoorden als wij roepen, heiligheid is Zijn Zoon naar de aarde sturen om ons te redden. Heiligheid is het beste voor hebben met ons leven en dat is ook de bevrijding van de zonden, ons ook heilig maken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Heiligheid

Gunstelingen

Psalm 30

5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem!
Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.
(Psalm 30:5)

Twee redenen voert David op om de Heere te prijzen. De eerste reden ligt een beetje verborgen in het woord gunstelingen. Het is niet echt een woord dat wij gebruiken, alleen nog een beetje in de context van iemand een gunst doen. Als we iemand een gunst doen dan doen we iets goeds voor de ander op vrijwillige basis, zonder iets terug te verwachten. Gunstelingen zijn dan de ontvangers van de gunst. Belangrijk daarbij is dat het initiatief bij de degene ligt die de gunst geeft en niet bij de ontvanger.

Als wij Gods gunstelingen zijn, dan zijn we Zijn lievelingen, dan zijn we de ontvangers van Zijn gunst. En dat realiseren zich maar weinig christenen. Vele van ons denken dat de gunst het kruis is, het cadeau dat God toen gaf is de gunst waar onze religie om draait. Maar daar slaan we de plank volledig mis, want het is niet 1 gunst die God ons geeft, wij zijn Zijn gunstelingen. Het is onze positie waarin wij staan.

En daar komt ook uit voort dat God ons het kruis heeft gegeven. Maar het is onze positie waarin we gunstelingen zijn, het gaat door tot in de eeuwigheid. Het is geen moment opname, het is geen theoretisch gewauwel, het is een letterlijke positie waarin wij vandaag staan. Ook vandaag wil God ons gunsten bewijzen, ook vandaag mogen we weten dat Hij betrokken is bij ons leven. En dan gaan we Hem heel anders prijzen, dan is het geen kopie van een psalm van David dan is vanuit onze positie als gunstelingen.

Onze aanbidding tijdens kerkdienst, of het nu berijmd is of onberijmd, het moet vanuit onze positie als gunstelingen zijn. En daar kunnen we niet overheen lezen. We kunnen deze psalm niet domweg zingen omdat het nu eenmaal in de bijbel staat. We kunnen deze psalm alleen zingen vanuit de zekerheid dat wij Zijn gunstelingen zijn, ook vandaag. En dan wordt het een heerlijke psalm, dan maakt het niet uit hoe we hem zingen, berijmd of onberijmd of met een drumstel, God krijgt alle eer omdat we zijn gunstelingen zijn.

Als dit jou vreemd klinkt, ga een stap dieper in je geloofsleven. Zoek God en je zult Hem vinden, Hij wil de deur open doen, Hij wil je laten vinden Zijn zegeningen. Maar het vraagt van ons dat we in Zijn liefde zijn en blijven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gunstelingen

Prijzen vanuit het hart

Psalm 30

2 Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken
en mijn vijanden over mij niet verblijd.
3 HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen
en U hebt mij genezen.
4 HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald;
U hebt mij in het leven behouden,
zodat ik in de kuil niet ben neergedaald.
(Psalm 30:2-4)

We moeten begrijpen dat dit soort liederen alleen in een leven passen waarin echt op God wordt vertrouwd. We kunnen deze psalm niet lukraak zingen tijdens een kerkdienst, het is geen lofpsalm die we David nazingen. Het moet een lofpsalm zijn die uit ons hart moet komen. En dan is de vraag simpel, is het God die jou heeft genezen, is het God die jou uit het graf heeft opgehaald?

En wat wij dan vaak doen is hierop ja beantwoorden en denken dat we dan wel veilig zijn. De gedachte er achter is dat God toch overal Zijn hand in heeft en het beamen een soort van geloof is. Het klinkt heel vroom maar het is onzin, want geloof vraagt dat wij wat doen. Geloof is niet denken dat er iets is gebeurd waar we geen weet van hebben, geloof is Gods hand duidelijk zien in ons leven omdat we van Hem afhankelijk waren.

De echte vraag bij deze lofpsalm is dan ook of jij in afhankelijkheid van God leeft? Heb jij werkelijk het stuur van jouw leven uit handen gegeven? Want alleen als we dat doen kunnen we met David meezingen. God mag dan boven alles zijn, maar Hij laat duidelijk ruimte voor onze eigen wil. Hij duwt zijn wetten niet ons gezicht, Hij wacht totdat wij het van Hem verlangen. En dat bezingt Gods antwoord op Zijn gebeden.

Dan komt het moment dat we God echt kunnen roemen, dan is onze aanbidding niet voorgekauwde materiaal. Dan komt het vers uit ons hart, dank de Heere want Hij heeft mij opgetrokken. Hij heeft mijn leven opgepakt en mij genezen. Maak deze verzen werkelijkheid in jouw leven en begin net als David echt te vertrouwen op Gods liefde voor jouw leven. Je kunt er zeker van zijn dat jouw leven er echt anders uit gaat zien, omdat Hij het stuur van jouw leven in handen heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Prijzen vanuit het hart

Huis inwijden

Psalm 30

1 Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. (Psalm 30:1)

Dit zien we in Nederland niet zo snel gebeuren. We hebben een nieuw huis en we nodigen de gemeente uit om ons huis in te wijden. De dominee staat voor de deur en de rest van de gemeente er achter en er wordt een zegen gebeden over het nieuwe huis. De straat zou raar staan te kijken, wat zijn die mensen nu aan het doen? Hier in India is het meer normaal om zoiets te doen en dat heeft te maken met dit soort verzen.

Want ook David heeft zijn huis ingewijd, hij heeft het aan God gegeven. Want dat is wat inwijden betekend, alles wat er daar moet gebeuren, moet tot eer van God zijn. En misschien is dat het probleem dat wij hebben, wij willen ons huis niet inwijden, wij willen zelf bepalen wat er gebeurt. Het is ons huis, het is onze plek waar wij mogen doen wat we willen doen. En die keuze hebben wij.

De gedachte achter deze inwijding is er een die er naar verlangt om ons huis een plek te maken waar God centraal staat. Niet alleen op zondag als we naar de kerk gaan, maar dag in dag uit, ook als we thuis zijn. En dat moet ons verlangen worden en dit verlangen komt uit een leven waarin God werkelijk het middelpunt is van ons leven.

De inwijdingen die we hier soms in India zien, hebben ook niet veel meer te maken met de echte reden. Het is meer een show geworden waarin men hun laat zien aan de rest van de gemeente. Waarschijnlijk hebben we dat in Nederland ook, dat we mensen uitnodigen voor een feestje voor ons een nieuwe huis. Maar dit is anders, dit is alles opgeven, juist ons thuis dat God in alles centraal staat.

Laat dit jouw verlangen zijn, laat God centraal staan, ook in jouw huis. Niet door een budha beeld of iets dergelijks, maar door in jouw hart alles aan God te geven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Huis inwijden

Onze identiteit

Psalm 29

10 De HEERE troont boven de watervloed,
ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig.
11 De HEERE zal Zijn volk kracht geven,
de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.
(Psalm 29:10-11)

De dochters van de koning en de koningin, ze zijn geboren in een speciaal nest. Als zij ergens aankomen dan staan de deuren voor hen open, want hun vader is niet voor niets de koning van Nederland. En als ze even niet herkend worden, kunnen ze het nog even benadrukken, weet je niet wie ik ben, ik ben een prinses. De positie die zij hebben komt van hun ouders vandaan, ze hebben nog geen eigen identiteit.

En eigenlijk moet dat bij ons niet anders zijn, sterker nog, het is veel mooier om onze identiteit in Hem te hebben. Want het is de Heere die eeuwig is, niet wij. Het is de Heere die alles in handen heeft en wij helemaal niets. God troont boven alles uit, tot in de eeuwigheid en die identiteit moeten wij aangaan. Wij zijn de kinderen van God almachtig en in Hem hebben wij onze identiteit en dan zal Hij degene zijn die ons kracht geeft.

Waarom zouden we een naam voor onszelf maken, een naam die de geschiedenisboeken in zou moeten gaan? We zullen nooit kunnen bereiken wat we in God zullen bereiken, we zullen nooit wat zijn als we het alleen doen. Maar in God kan onze naam voor eeuwig in Zijn boeken geschreven zijn. Hier op aarde zijn we slechts een adem die zo weer voorbij is, maar in Hem kunnen we van eeuwige waarde zijn.

En dat moeten wij ons als doel stellen. Vergeet wie je zelf bent, want de wereld roept ons altijd op om je maar zoveel mogelijk zelf te ontplooien. Maar als wij onze identiteit werkelijk in God leren vinden dan worden werkelijk een bloem die helemaal open gaat. Dat is het evangelie dat wij moeten geloven, onze toekomst zit hem niet in een leven waarin we hard moeten vechten om onszelf te bewijzen, onze toekomst zit echt in Hem.

Het evangelie wil ons oprapen uit de modder, ons wassen en rust geven, ons laten bloeien en schijnen met de vruchten van Zijn heerlijkheid. Wie wil dit nu niet? Geloof het en het zal in jouw leven gebeuren. Waarschijnlijk zal het niet in de geschiedenis boeken terechtkomen en dat hoeft ook niet, juist niet. Ons leven moet een eeuwig licht worden dat schijnt van Gods heerlijkheid.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze identiteit

Geborgen in de tempel

Psalm 29

7 De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken.
8 De stem van de HEERE doet de woestijn beven,
de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen
en ontschorst de wouden;
maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!
(Psalm 29:7-9)

Het lijken allemaal beelden die we in de natuur zien. En natuurlijk laat de natuur ook Gods karakter zien, Gods heerlijkheid. Het is Zijn schepping, Hij heeft alles gevormd. Maar we moeten uitkijken dat we niet bij dit uiterlijke beeld blijven hangen. Want het gaat om de God achter dit alles, het gaat om Wie Hij is. En zo moeten we dit zien, Zijn grootsheid en heerlijkheid is veel groter dan de bliksem in de lucht.

De schepping is Gods hart, het is Zijn verlangen. Hij staat boven alles en is in alles. En nu kunnen we dit zeggen met een diep religieuze intentie, maar of we dit werkelijk geloven hangt af van de vruchten in ons leven. In hoeverre vertrouwen we erop dat God echt alles in handen heeft? David had namelijk nergens meer angst voor, Hij wist dat God alles in handen had.

En dan gaat het niet alleen om natuur geweld, maar zelfs de natuurlijke levenscyclus is in Zijn handen. God is degene die kracht geeft, die voorziet. Hij heeft het geschapen met Zijn stem, wat Hij zegt gebeurd. En dat moet onze werkelijkheid worden, wij moeten dat zien in ons eigen leven.

En wat is dan onze verantwoordelijkheid? Heel simpel. Daarop gericht zijn, want als wij ergens anders naar verlangen verliezen we onze focus. Maar als we op God gericht zijn, zijn we veilig. Dan zal het einde van vers 9 werkelijkheid worden. Wij zullen in Zijn tempel zijn en Hem alle eer even die Hem toekomt. Wij zullen dicht bij Hem zijn en hoeven nergens bang voor te zijn. Want het is de stem van ONZE God die dat alles doet. Onze God die rust geeft, onze God die beschermt. Want Hij spreekt en het zal gebeuren.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geborgen in de tempel

De ceders van Libanon

Psalm 29

5 De stem van de HEERE breekt de ceders,
ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.
6 Hij doet de Libanon huppelen als een kalf
en de Sirjon als een jonge, wilde os.
(Psalm 29:3-4)

Dit gaat niet over donder en bliksem, dit gaat niet over natuurverschijnselen, alsof God door natuurverschijnselen spreekt. Donder is donder en bliksem is bliksem, maar de stem van God komt van Hem. Hij spreekt, duidelijk en Hij overstemt elke autoriteit hier op aarde. En dat doet Hij niet door heel hard te praten, maar door de waarheid te spreken. De waarheid die elke leugen verbrijzeld, Zijn stem is als een waterval die men niet kan stoppen.

En de ceders in dit vers, zijn niet de bomen, het zijn de sterken van de aarde. Het zijn de hoge pieten die alle autoriteit hier op aarde lijken te hebben. Zij waar mensen tegen op kijken omdat hun woord gewicht lijkt te hebben. Zij die spreken en het gebeurd. God zal hun autoriteit breken, want Zijn stem overstijgt de stem van deze mensen. Ook zij zijn geschapen door Zijn hand. Ook zij komen op een punt dat ze moeten luisteren.

Wat wij in deze verzen moeten lezen is de eenvoud van de mens. Hoe hoog ze ook op de ladder staan, ze hebben geen enkele autoriteit uit henzelf. Want ook zij moeten verantwoordelijkheid afleggen aan de stem der stemmen. Hij spreekt en het gebeurd, Zijn woorden komen nooit terug zonder dat ze het doel hebben bereikt dat Hij heeft gesproken. Zijn stem heeft meer waarde dan alle stemmen bij elkaar.

En dat moeten wij leren begrijpen, wij die zoveel kletsen, zoveel woorden verspillen aan onzin. God is niet zo, Zijn woord is letter voor letter meer dan goud waard. En dat is wat David hier duidelijk wil maken, ontnuchteren. Want soms kunnen wij onszelf zo de hemel in kletsen, alsof we alles voor elkaar. De juiste theologie, de juiste denominatie, het juiste geloof, maar het is Gods stem die jouw leven moet veranderen.

Want zoals Gods stem hemel en aarde schiep, zo is het Gods stem die jouw leven bepaald. Leer luisteren en wees niet als de cederen van Libanon. Zij zullen worden verbroken, ook zij zullen buigen en Hem alle lof en eer geven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De ceders van Libanon