Zijn heerlijkheid zien

Psalm 61

6 Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord;
U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.
7 U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning,
zijn jaren duren voort als van generatie op generatie.
(Psalm 61:6-7)

Op de een of andere manier is onze rol in het geestelijk leven compleet uitgespeeld. We hebben onszelf wijs gemaakt dat we mogen wachten tot het hiernamaals voordat we Gods heerlijkheid ook maar een stukje mogen zien. Welke christen is vandaag de dag nog echt getuige van Gods almacht in zijn/haar leven?

Als reformatorische christenen hebben we onszelf passief gemaakt. We doen toch niets goeds, dan kunnen we maar beter helemaal niets doen. Als charismatische christenen werken we zoveel met emoties dat er heel wat gebeurd dat goed geacteerd is door ons. Waar is de echte almacht van?

Misschien komt het omdat we God eigenlijk niet meer zo serieus. David heeft geloften gedaan, hij heeft God wat beloofd en wil zich daar aan houden. En daarin gelooft hij dat God daarin zal antwoorden. En dat moeten wij leren geloven. Want het is niet omdat David zo goed is, maar omdat hij bereidt is om een serieuze relatie met God aan te gaan.

En in een serieuze relatie nemen wij ook verantwoordelijkheid. Wij zoeken naar het koninkrijk van God, wij verlangen naar Zijn schoonheid en heerlijkheid. Wij nemen de beslissing om ons leven te vullen met een geestelijk leven waarin voor de troon van God komen. In gebed, in verlangen en in werken. Dit is niet om onze zaligheid te verdienen, maar om te wandelen met de God van hemel en aarde. Omdat we echt Zijn heerlijkheid willen zien.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zijn heerlijkheid zien

Echte vleugels

Psalm 61

1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument.
2 O God, luister naar mijn roepen,
sla acht op mijn gebed.
3 Van het einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt;
leid mij op een rots
die voor mij te hoog zou zijn.
4 Want U bent een toevlucht voor mij geweest,
een sterke toren tegen de vijand.
5 Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven,
mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. Sela
(Psalm 61:1-5)

Het is altijd zo’n mooi beeld, onder de vleugels van God te zijn, in Zijn tent te verblijven. Er zijn veel liederen over geschreven, het geeft mensen het gevoel van veiligheid en bescherming. Het probleem met deze verzen is dat het vaak blijft hangen in het gebied van ons gevoel. Het warme gevoel van Gods liefde, dat willen we blijven ervaren.

Maar dat is niet waarom David deze verzen heeft geschreven. Het gaat hem niet om het warme gevoel dat we krijgen als horen over de liefde van God en Zijn bescherming. Want hoeveel van ons zwijmelen weg bij het zingen van de kracht van Zijn liefde, waarin we als een arend mogen zweven?

Wanneer gaat dit echt gebeuren in jouw leven, wanneer is die tent en zijn die vleugels een realiteit in jouw leven? Niet het gevoel van geborgenheid, maar de werkelijkheid van het bewandelen van bergen die voor jou te hoog zijn?

De psalmen zijn niet geschreven voor het mooie gevoel, de psalmen moeten ons geloof geven dat er zoveel meer kan gebeuren in ons leven dan wat normaal is. Het verlangen naar die werkelijkheid van het leven in Zijn tent, veilig onder Zijn vleugels. Het kan echt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Echte vleugels

De hoogste bergen

Psalm 61

1 Een psalm van David, voor de koorleider, met een snaarinstrument.
2 O God, luister naar mijn roepen,
sla acht op mijn gebed.
3 Van het einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt;
leid mij op een rots
die voor mij te hoog zou zijn.
4 Want U bent een toevlucht voor mij geweest,
een sterke toren tegen de vijand.
5 Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven,
mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels. Sela
(Psalm 61:1-5)

We kunnen het misschien niet geloven, maar David duidelijk wel. In God kunnen we dingen doen die we uit onszelf niet zouden kunnen. En daar hebben we echt geloof voor nodig, dan hebben we niets meer aan al onze theologie en dogma’s. Het enige wat dan nog nodig is, is geloof. Vertrouwen op de God van hemel en aarde die meer kan doen dan wij ons kunnen voorstellen.

Op het moment dat ons hart bezwijkt, dat is het moment dat God iets doet wat voor ons onmogelijk is. Een berg die te hoog is, wat een heerlijke boodschap. Jezus heeft het over bergen verzetten en nog zoveel meer wonderen die in ons leven mogen gebeuren, wanneer gaan wij het geloven?

Roep het uit naar God, ga alleen in je kamer zitten en praat met Hem. Ga wandelen in het bos, zoek Hem, zoek het koninkrijk van God, zoek het echte christendom. Want er is zoveel meer dan wat we nu hebben, er zoveel meer dat God wil doen in jouw leven. Meer dan je je kunt inbeelden.

Echt geloof begint bij het onmogelijke, waar onze verbeelding stopt, daar begint het wonder van God. Het is echt, het is geen sprookje. Het leven dat Jezus had en aan ons geeft is het leven waarvoor jij geboren bent. Een leven op de hoogste bergen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De hoogste bergen

Intiem moment

Psalm 60

11 Wie zal mij brengen in een versterkte stad?
Wie zal mij leiden tot in Edom?
12 Zult U het niet zijn, o God, Die ons verstoten had
en niet met onze legers uittrok, o God?
13 Geef ons hulp uit de benauwdheid,
want heil van een mens te verwachten is nutteloos.
14 Met God zullen wij krachtige daden doen;
Híj zal onze tegenstanders vertrappen.
(Psalm 60:11-14)

Dit vertrouwen, dit verlangen, dit gebed het zou in ons hart moeten leven. Want dit gaat niet om ons leuke christelijke leventje waarin we met kerst gaan gourmetten en met pasen een extra dag vrij zijn. Dit gaat om een christelijk leven die vol staat van Gods beloften en Gods werken. Een christelijk leven dat gebouwd is op gebed.

Wandelen met God, zoeken naar Zijn koninkrijk, het gebeurd allemaal in dat intieme moment waarin we met de Vader praten. Het is niet hard werken aan onze religie, het is geen dienen in de kerk. Het is vertrouwen op God, dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.

Het is een keuze die wij moeten maken, een keuze waarin we God alle ruimte geven in ons leven. Hij neemt dat niet, in Zijn liefde geeft Hij alle ruimte die we willen hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij van onze eigen troon afstappen en Hem alle ruimte geven.

Want met Hem zullen wij een pad bewandelen die wij zelf niet hadden kunnen bedenken. In Hem zal het leven radicaal anders zijn. Geef Hem de ruimte, geef Hem de leiding in jouw leven. Niemand zal je kunnen beschuldigen van fanatisme, want het is God die het zal doen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Intiem moment

Gods woord staat vast

Psalm 60

8 God heeft gesproken in Zijn heiligdom,
daarom zal ik van vreugde opspringen;
ik zal Sichem verdelen,
het dal van Sukkoth zal ik opmeten.
9 Gilead is van mij, Manasse is van mij,
Efraïm de bescherming voor mijn hoofd,
Juda is mijn wetgever.
10 Moab is mijn waskom,
op Edom zal ik mijn schoen werpen.
Juich over mij, Filistea!
(Psalm 60:8-10)

Gods woorden zullen nooit leeg terugkeren, Zijn beloften staan als een huis, ze staan en zullen nooit vallen. En als christen mogen wij ons daarin vastbijten, nooit meer loslaten. Gods beloften staan boven alles, boven je gevoelens, boven je omstandigheden, boven de storm die om je heen woedt.

David kan met zoveel vertrouwen dit gebed zingen. David zal Sichem verdelen, Sukkoth opmeten, de mensen zullen over hem juichen. En waarom? Omdat God heeft gesproken uit Zijn heiligdom. Wat een heerlijke boodschap, want het is tijd dat wij ook God horen spreken in Zijn heiligdom.

Dit wordt alleen werkelijkheid voor christenen die dit echt geloven. Want alleen zij die vertrouwen hebben, alleen zij die weten dat de woorden van God altijd vruchten zullen dragen, zullen echt naar Zijn heiligdom komen om te horen. God spreekt, God belooft en zal doen wat Hij beloofd heeft.

We hebben zoveel regels in ons religie, maar als we nu eens leren luisteren en op Zijn kalender leren kijken. Dan zal ons christelijk leven er heel anders uitzien. Niet langer zullen we heen en weer geduwd worden door allerlei leugens. Want Gods woord staat vast.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods woord staat vast

De banier

Psalm 60

6 Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen,
om die op te heffen als teken van de waarheid, Sela
7 opdat Uw beminden gered worden.
Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.
(Psalm 60:6-7)

Dit zijn de momenten waar we naar uit mogen kijken. Mensen die opstaan in de Heilige Geest en de waarheid verkondigen. Jezus was ook zo’n banier en de mensen hingen aan Zijn lippen, Hij bracht de waarheid en dan weet je dat het waarheid is. Dan is het niet de slimheid van de wereld, dan is een openbaring die niet menselijk is.

God geeft elke keer weer een banier, een punt van herkenning, een punt waar we naar mogen kijken en weten Hij openbaart Zichzelf nog steeds. Zoals Jezus daar aan het kruis, zoals de slang door mozes op een staf een banier was, zo mogen wij altijd zien dat er nu nog steeds een banier is om naar te kijken.

Verlossing komt niet doordat we de theologie omarmen, dat we in een christelijk gezin zijn geboren. Het is de banier zien, het teken zien in jouw leven waarin God Zichzelf openbaart in Zijn liefde. De werkelijkheid van Gods koninkrijk zichtbaar wordt voor jouw. Dat je ogen open gaan voor de geestelijke werkelijkheid en Jezus bloed vloeit in jouw leven.

Dit is geen hocus pocus, dit is een werkelijkheid die iedereen hier op aarde mag zien. Want God heeft de banier niet weggehaald 2000 jaar geleden. Nog steeds mogen we die zien, nog steeds mogen zij die verlangen naar het koninkrijk van God zien dat die banier sterk en fier staat te wapperen. Kijk en je wordt gered.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on De banier

De werkelijkheid

Psalm 60

1 Een gouden kleinood van David, ter onderwijzing, voor de koorleider, op ‘De lelie van de getuigenis’;
2 toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het Zoutdal: twaalfduizend man.
3 O God, U had ons verstoten, U had ons verbroken,
U bent toornig geweest; keer terug tot ons.
4 U hebt het land doen beven, U hebt het gespleten;
genees zijn breuken, want het wankelt.
5 U hebt Uw volk een harde zaak doen zien,
U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken.
(Psalm 60:1-5)

Er zijn nog maar weinig mensen die Gods hand zo duidelijk zien. Het leven gaat aan ons voorbij en we zien eigenlijk niet meer of willen niet meer zien hoe God betrokken is. En natuurlijk is het te makkelijk om alles maar aan God toe te wijzen als we er geen verklaring voor hebben, maar waarom niet?

We kunnen God buitensluiten, we kunnen Hem negeren, maar ga eens de uitdaging aan om God toe te laten in het leven. Het gaat er niet om dat dan alles koek en ei is, sterker nog, daar moet het juist niet om gaan. Zijn betrokkenheid mag in alle omstandigheden, Zijn goedheid mogen we ervaren in traan en glimlach.

We kunnen het een psychologisch spelletje noemen om overal God bij te betrekken zoals David dat hier doet. Maar wat als het nu waar is, wat als God echt is en niet stil zit op een troon ver hier vandaan? Wat als Hij betrokken zoals David dat heeft ervaren? Dan mag ons leven er heel anders uit zien.

Niet qua omstandigheden, dat gaat altijd door dalen en over bergen. Maar in die dalen zijn we veilig en over die bergen mogen we dansen van blijdschap. Wat David zag was niet een inbeelding, een psychologische projectie, het is de werkelijkheid waar wij ook in mogen wandelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De werkelijkheid

Het verschil

Psalm 59

15 Laat hen dan tegen de avond terugkeren,
laat hen grommen als honden
en de stad rondtrekken.
16 Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel,
laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd.
17 Ik echter zal van Uw macht zingen
en ‘s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.
Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,
een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
18 Voor U, mijn kracht, zal ik psalmen zingen,
want God is mijn veilige vesting,
mijn goedertieren God.
(Psalm 59:15-18)

Zie het contrast tussen mensen die God serieus nemen en mensen die helemaal niets met Hem te maken willen hebben. We kunnen wel begrijpen dat in deze tijd mensen God willen afschrijven als een sprookje, vooral als men wetenschap er tegenover wil zetten alsof de wetenschap het bewijst levert dat God niet bestaat. Maar het probleem is dat zij God niet hebben leren kennen zoals Hij echt is.

En altijd maar blijven ontkennen dat Hij bestaat zonder werkelijk contact gezocht te hebben gaat in tegen wetenschappelijk principes. Het is juist een goede wetenschappelijke houding om dingen te zien die nog niet bewezen zijn. Het begint altijd met een theorie die van alle kanten bekeken moet worden.

Maar als we halsstarrig blijven ontkennen dat dit onderzocht moet worden dan blijft er niet veel over van ons geestelijk leven. En helaas zijn er veel christenen die precies op hetzelfde eilandje wonen. Ze denken wel dat er wat is, maar echt het koninkrijk van God zoeken zit er niet bij.

Er moet een groot verschil zijn tussen ons leven en dat van de wereld. Niet omdat wij allemaal lieve mensjes zijn, maar omdat wij een geestelijk leve hebben, een leven waarin God wordt verheerlijkt. Een leven waarin de Heilige Geest werkelijk vruchten draagt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het verschil

Vallen over woorden

Psalm 59

9 Maar U, HEERE, U lacht om hen,
U bespot alle heidenvolken.
10 Tegenover zijn macht wacht ik op U,
want God is mijn veilige vesting.
11 Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen,
God zal mij op mijn belagers doen neerzien.
12 Dood hen niet, anders vergeet mijn volk het;
doe hen rondzwerven door Uw kracht,
werp hen neer, Heere, ons schild,
13 om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen.
Laat hen gevangen worden in hun trots,
om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen.
14 Vernietig hen in Uw grimmigheid,
vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn;
laat hun weten dat God Heerser is in Jakob,
ja, tot aan de einden der aarde. Sela
(Psalm 59:9-14)

Het is tijd dat de kerk dit leert bidden. Nergens in de bijbel staat er dat we vrienden moeten worden met de wereld, sterker nog, God wil ons er juist uit halen. Het moet ons duidelijk worden dat Jezus kwam om een nieuw koninkrijk te brengen, het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk waar we los zijn van deze wereld.

We kunnen vallen over deze bewoording van David, maar dan hebben we het “socialistische virus” al te pakken. Alsof er in elk mens iets goeds zit, dat is er niet. De wereld ziet alles door de bril van de leugenaar, er is geen zuiverheid in hun harten. De strijd is echt, ook in het hart van de wereld.

Soms moeten we even niet naar het nieuws luisteren, even niet naar de buren luisteren. Laat ons maar een sekte, met onze leider Jezus, laat ons maar een vreemde eend in de bijt zijn. Als de heiligheid, de liefde, de rechtvaardigheid in God maar overwint.

Val niet over de bewoording, zoek naar het hart achter deze psalm. Want dat is het hart dat aan het kruis hing. De liefde die iedereen wil redden, maar niet ten koste van rechtvaardigheid. Want dan zou die liefde niet meer perfect zijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vallen over woorden

Uit handen geven

Psalm 59

Word wakker, kom mij tegemoet, en zie.
6 Ja U, HEERE, God van de legermachten, God van Israël,
ontwaak om al deze heidenvolken te straffen;
wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Sela
7 Tegen de avond keren zij terug,
zij grommen als honden
en trekken de stad rond.
8 Zie, hun mond vloeit over;
zwaarden komen van hun lippen.
Want, denken zij, wie hoort het?
(Psalm 59:5b-8)

Iedereen heeft het recht om dit te bidden. Bidden mag altijd. Het probleem is, God mag antwoorden hoe en wanneer Hij wil. En daar zit hem het probleem met veel mensen, wij willen graag het antwoord zelf bepalen. Maar is dat wel mogelijk, hebben wij wel de mogelijkheid om rechtvaardig te handelen?

Daar waar de reformatorische kerken vast hebben gehouden aan de slechtheid van de mensen, is de charismatische beweging mee bewogen met het idee dat er altijd wel wat goeds in een mens zit. En dat is simpelweg niet zo, maar doordat we dit als waarheid zijn gaan accepteren staat God opeens in een slecht daglicht. Zijn oordeel wordt in twijfel getrokken, door wie? Ons.

Wij moeten leren bidden met vertrouwen dat God het juiste zal antwoorden. En dat is een grote stap in het geloof. Werkelijk alles uit handen geven, want dat is wat deze psalm doet. Want wat David hier bidt lijkt misschien wel een beetje haatdragend, maar hij geeft het uit handen.

Het maakt niet uit hoe je bidt, als het bidden maar betekent dat je het uit handen geeft. Want dan zitten we aan de veilige kant van het leven. Daar waar God doet waar Hij goed in is, rechtvaardig handelen op ons gebed.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Uit handen geven