Roep om hulp

Psalm 22

25 Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.
(Psalm 22:25)

Het grootste probleem van alle rampspoed in deze wereld is heel simpel, we roepen Hem niet aan. We verlangen niet naar de verlossing van Zijn hand. Nu kunnen we daarvan zeggen dat het heel kinderachtig is van God om ons niet te helpen ook al vragen we er niet om. Hij ziet toch dat het niet goed gaat, dan zou Hij uit liefde toch moeten helpen. Maar toch zit het net even iets anders in elkaar.

Want het is niet zo dat wij van die onschuldige hulpbehoevende mensen zijn. Want als we eerlijk zijn wil men helemaal niet dat God helpt. Al is men aan het verdrinken, men gaat liever dood dan dat een god waarin men niet gelooft zou helpen. En dat is toch echt de realiteit en God respecteert dat. Dat is niet gemeen van Hem dat is de keuze die de mens maakt.

Als God ons tegen onszelf moeten beschermen dan zouden we geen mens zijn. Hij blijft voor ons zorgen, Hij blijft van ons houden, maar Hij zal altijd het verlangen van ons hart respecteren. En daarom is het zo belangrijk dat we leren om hulp van God te verlangen. Hij wil ons namelijk helpen, Hij wil namelijk antwoorden op ons roepen.

David weet dat, Jezus weet dat en ook wij moeten dat weten. Hij hoort ons en Hij zal ons antwoorden als wij ons op Hem richten. Vergeet de kinderachtige discussie die de mens wil hebben, wij moeten leren dat Hij onze hulp is, onze rots. Want al het andere wil alleen maar onze verantwoording van ons afschuiven. En dat moeten we niet doen.

God veracht de ellendige niet, Hij hoort als wij tot Hem roepen. Laat dat de kern zijn van ons verlangen, dat we Hem zoeken in alle omstandigheden. Want Hij antwoordt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Roep om hulp

Over God vertellen

Psalm 22

23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen,
in het midden van de gemeente zal ik U loven.
24 U die de HEERE vreest, loof Hem;
alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem;
wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël.
(Psalm 22:23-24)

Wanneer is het voor ons de laatste keer geweest dat we mensen opriepen om God te vrezen en te loven. Het lijkt er soms op dat we ons schuldig voelen om ook maar een beetje over God te praten. En als we over God praten dan gaat het vaak over de verschillen in theologie. We gebruiken bijbel verzen om de ander er van te overtuigen dat wij gelijk hebben.

Maar als we de bijbel goed lezen dan is het doel niet dat we een mening vormen over hoe alles in elkaar zit, de bijbel roept ons op om ons op God te richten. En ook David doet dat met deze psalm, hij wil dat andere mensen God leren kennen. Hij wil God loven te midden van andere mensen zodat het aanstekelijk werkt. En zo mogen wij ook een aanstekelijk leven hebben.

Loof Hem, allen die Jezus volgen, loof Hem. Laat Hem de kern van je leven zijn want het is het enige leven waarin we werkelijk het leven zullen ervaren. Die bucket-lists is niet het leven, elk weekend met je vrienden is niet het leven, een leven met God is de krachtigste en heerlijkste ervaring die we kunnen hebben. Het overstijgt alles in dit leven.

En als dat de werkelijkheid wordt in jouw leven dan kun je deze psalm met David meezingen. Loof de Heere want Hij is goed, in Hem is de kracht, in Hem is het leven, in Hem staan we sterk. Dit is meer dan een oplossing voor de problemen van ons leven, een leven met God is een leven dat vol is, overvloeiend van liefde en blijdschap. En er is niets in dit leven dat ook maar een beetje in de buurt komt.

En dan hebben we het te pakken, dan willen we het er met iedereen over hebben. Niet omdat we andere mensen van ons gelijk willen overtuigen, maar omdat we willen dat anderen dit leven ook mogen ervaren. Een leven dat zo bloeiend is en vol van liefde. Een leven dat vol is van Zijn kracht, zou jij dat niet willen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Over God vertellen

Een psalm van geloof

Psalm 22

20 Maar U, HEERE, blijf niet ver weg;
mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.
21 Red mijn ziel van het zwaard,
mijn eenzame ziel van het geweld van de hond.
22 Verlos mij uit de muil van de leeuw
en van de hoorns van de wilde ossen.
Ja, U hebt mij verhoord.
(Psalm 22:20-22)

Jezus kende deze psalm maar al te goed, beter dan wie dan ook. En toen Jezus daar aan het kruis hing en de bekende woorden ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ zei, had Hij het over deze psalm. Die enkele woorden hadden meer inhoud dan alle woorden door de geestelijke leiders gebruikt rond die tijd.

Toen Jezus die woorden uitsprak, wist Hij dat ook deze verzen onderdeel waren van deze psalm. Hij wist dat Hij een Vader had die altijd trouw zou blijven. Hij wist dat alles in de handen van de Vader was, Hij wist dat het niet de mensen om Hem heen waren die het laatste oordeel hadden. In al Zijn zwakte, in al Zijn eenzaamheid, waren die enkele woorden, woorden van geloof.

Spoedig zou Zijn hulp komen, want net als David weet Jezus dat de God van hemel en aarde nooit te lang op Zich laat wachten, Hij is altijd trouw gebleven aan Zijn beloften. Jezus hing daar omdat de Vader dat van Hem vroeg en de Vader zal dan ook altijd voor de bevrijding zorgen. Jezus voelde de eenzaamheid zoals geen enkel ander mens dat ooit op aarde heeft gevoeld en in die eenzaamheid was het deze psalm die Hem kracht gaf.

De psalm die lijkt te beginnen als een uitroep van ongeloof is in werkelijkheid een roep van verlangen naar Gods uitkomst. Het is geen ongeloof, het is een roep om een antwoord van de enige die David en Jezus hadden. Mogen wij dit begrijpen, al hebben we daar een rampspoed voor nodig. Zodat wij deze psalm echt mogen begrijpen.

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Want U alleen bent mijn hoop, U alleen zal mij bevrijden. Ik mag dan verlaten voelen, U bent trouw, U bent mijn verlosser.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een psalm van geloof

Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

Psalm 22

17 Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.
19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.
(Psalm 22:17-19)

We kunnen natuurlijk heel duidelijk zien dat dit over Jezus gaat. De beschrijving is wel heel erg precies over wat er aan het kruis gebeurde. Die hele nacht voor dat Jezus aan het kruis hing was 1 grote hetze tegen Jezus. Mensen die als een kip zonder kop dingen begonnen te schreeuwen, leiders die maar 1 ding wilden en dat is Jezus uit de weg ruimen.

En dat is wat David hier bezingt, als honden die Jezus omsingelden werd Jezus gearresteerd. Jezus die werd gegeseld waardoor Zijn botten zichtbaar werden. Zijn handen en voeten werden doorboord en iedereen stond er naar te kijken. Misschien niet echt een loflied dat we graag bezingen, dan liever een loflied over succes in het leven.

Maar als we de lijn van de vorige overdenking doortrekken dan zien we dit vanuit een heel ander perspectief. Jezus is ons voorgegaan en wij moeten Hem daarin volgen. En dit was de weg die Hij ging en de meeste van de discipelen overkwamen precies hetzelfde. Ze werden vervolgd, niet omdat ze toevallige in een vijandige omgeving waren, maar omdat het koninkrijk van God in vijandschap is met het koninkrijk van deze wereld.

Deze wereld staat haaks op de werken van God. En alleen als wij water bij de wijn doen kunnen wij in vrede met deze wereld wandelen. Maar als wij vast blijven houden aan ons vertrouwen in de schepper van hemel en aarde zullen we nooit worden geaccepteerd door deze wereld. Niet omdat we dat zo graag willen, dat we plezier in de vijandschap, maar omdat de wereld het simpelweg niet kan accepteren.

En de wereld is echt niet alleen buiten de kerk, juist binnen de kerk zal er grote vervolging zijn van de mensen die Jezus oprecht willen dienen. Want ook in de tijd van Jezus waren het de religieuze leiders die Jezus naar het kruis brachten. Probeer het, probeer in jouw leven Jezus oprecht te volgen en je zult deze verzen nog beter begrijpen. Je zult zien wat de wereld met ons wil doen als we het koninkrijk van God echt willen zoeken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

De uitdaging aangaan

Psalm 22

13 Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.
14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.
15 Als water ben ik uitgestort,
ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was,
het is gesmolten diep in mijn binnenste.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.
(Psalm 22:13-16)

Petrus schreef het in zijn brief, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. De vraag is of de duivel nog veel te briesen heeft. Noem nu 1 ding van de afgelopen week waar jij geloof in onze Vader voor nodig had. De kans is groot dat er niets in je naar boven komt dan wat standaard dingen. Maar er is niets specifieks voor wat wij van God verlangen, alles is geregeld.

En daarom staan deze verzen van David zo ver van ons af, wij hebben niet het gevoel meer dat er een duivel is die alles wil tegenwerken in ons leven. En dat komt omdat de duivel wel tevreden is met zijn werk. Christenen zonder geloof is precies wat hij nodig heeft, voor hem zijn wij geen vijanden meer. Wij zijn speeltjes waarmee hij af en toe kan spelen.

Is dat waarom wij Jezus volgen, zodat we een verdrag met de duivel kunnen sluiten waarin we afspreken dat we elkaar niet aanvallen. Jezus heeft het over hele andere verhalen, wij zijn degene die tegen het werk van de duivel in moeten gaan net als Jezus. Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen in ons leven en dat is ook de taak van de kerk.

En als we dit serieus gaan nemen dan worden deze verzen ook werkelijkheid in ons leven. Misschien niet iets om naar uit te kijken, maar het zal dan wel de realiteit zijn van een leven waarin we Jezus oprecht volgen. Jezus is ons daarin voorgegaan en wij moeten Hem daarin volgen. Kijk naar het leven van Jezus, het werd constant aangevallen door de duivel tot aan het kruis toe. En ons leven moet hetzelfde zijn, wij moeten een gevaar zijn voor de duivel.

En dan mogen we het uitroepen naar God en Hij zal ons antwoorden, Hij zal ons bevrijden van die leugenaar. Het is misschien niet het ideale leven waar wij naar verlangen, maar het is wel het leven waarin God duidelijk in ons leven aanwezig is. De keuze is aan ons, gaan we het gevecht aan of niet?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De uitdaging aangaan

Wie is God?

Psalm 22

10 U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken,
Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.
11 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af,
vanaf de moederschoot bent U mijn God.
12 Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij;
er is immers geen helper.
(Psalm 22:10-12)

Nu klinkt David als een kind die wat van zijn ouders gedaan wil hebben. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik ben geboren, dat was niet mijn keuze. Dan moeten jullie ook voor mij zorgen. Natuurlijk gaat het hier niet om een nieuwe auto, het gaat hier om de verlatenheid, eenzaamheid, God lijkt zijn roepen niet te horen.

Misschien klinkt het wat kinderachtig hoe David hier tot God spreekt, dat komt omdat wij het als mensen vaak op een verkeerde manier gebruiken. Maar David heeft wel degelijk een punt dat wij ook moeten gebruiken. Want wij zijn Zijn schepping, Hij heeft er voor gekozen om ons hier op de aarde te zetten. Waarom zou Hij dan niet naar ons luisteren?

Want dat is het punt dat David hier maakt, Hij is God en David heeft geleerd dat God hoort als hij zich tot God richt. Misschien is dat wel ons probleem, dat wij niet weten wat het inhoud om God te zijn. Wij houden ons verre van God en laten hem in Zijn ‘waarde’. Maar is dat wel wat God wil? Want hoe zou God reageren op deze roep van David, zou Hij boos worden?

Als mensen zouden we misschien boos worden, maar God wordt hier alleen maar blij van. Want David weet tenminste welke plaats God heeft in zijn leven. Voor David is er geen andere helper dan God alleen en als die niet antwoordt, wie zal er dan antwoorden?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is God?

Hij is gek

Psalm 22

7 Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk.
8 Allen die mij zien, bespotten mij;
zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen:
9 Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.
(Psalm 22:7-9)

Het moeilijkste bij het vertrouwen op God is waarschijnlijk de mening van andere mensen. We krijgen altijd zoveel over ons heen als we net even iets anders doen dan normaal is. We doen het net even anders omdat we het idee hebben dat we daarbij God lief hebben. Denk aan het simpele voorbeeld van een bedrijfsuitje waar wij niet aan mee kunnen doen omdat we weten dat er dingen gebeuren waar God niet achter staat.

Het is Gods woord tegen het woord van de mensen om ons heen. Op wiens woord wil jij vertrouwen? Natuurlijk zeggen we dat we het woord van God meer vertrouwen, maar de vraag is of dat blijkt uit het leven dat wij hebben. Want is het niet zo dat veel van ons gedrag bepaald wordt door wat de mensen van ons vinden. Sociale media, druk vanuit vriendengroepen, het heeft invloed op wat wij doen.

En als we er dan toch voor kiezen om op Gods beloften te vertrouwen, dan komen we bij deze verzen. Want dan gaat het niet alleen om het bedrijfsuitje, maar dan gaat om veel belangrijkere keuzes die we maken. Dan gaat het om de keuzes voor werk of partner, wat doen we als we ziek worden of als we diep in de problemen zitten.

Als we in al die omstandigheden blijven vertrouwen op God dan wordt het vanzelf moeilijker. Wat als Abraham nu had geleefd, wat een rotzooi had hij over zich heen gekregen over zijn plannen om Izak te offeren. En Jozua die in plaats van vechten rondjes loopt om de stad Jericho, niet echt een militair hoogstandje. Maar het zijn allemaal momenten waarop men meer vertrouwde op de woorden van God dan op de woorden van mensen.

En dan zullen we echt begrijpen waar David het hier over heeft. Mensen die hem voor gek verklaren omdat hij ondanks al zijn problemen blijft vertrouwen op God. Voor hem is het niet meer dan normaal en heeft hij geen andere keuze, maar door de mensen om hem heen wordt hij voor gek verklaard. Durven wij dit aan?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Hij is gek

Niet in de kou

Psalm 22

5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
(Psalm 22:5-6)

Denk aan Hebreeen 11 waarin de schrijver ook allemaal mensen aanhaalt die hebben vertrouwd op God. Allemaal mensen die meer vertrouwen hadden in de werken van God dan hun eigen werken. Ze wisten dat God trouw zal blijken, ze wisten, zelfs als ze het antwoord niet zouden zien in dit leven, God houdt woord.

Wanneer men over geloof spreekt in de bijbel, is het dit vertrouwen dat men bedoelt. Een vertrouwen dat God hoort, een vertrouwen dat God doet wat Hij heeft beloofd. Geloof is zoveel dieper dan ergens een mening over hebben. Het is een diep vertrouwen dat God is Wie Hij zegt dat Hij is en doet wat Hij heeft beloofd. En als we dat geloof ontwikkelen in ons leven dan komt het tot leven. Dan is het een actief geloof dat elke dag weer nodig is.

Wat een mooie verzen lezen we hier, een geloof dat ziet wat God heeft gedaan in het verleden. Kijk, zij werden niet beschaamd in hun vertrouwen op God, toen zij tot God riepen, antwoordde Hij in Zijn liefde. Met andere woorden, Hij liet hen niet in de kou staan en ook wij zullen niet in de kou hoeven te staan. We mogen op God vertrouwen dat Hij ons roepen hoort.

Dit is de God die Jezus naar de aarde zond, dit is de God die manna uit de hemel liet regenen en Hij is onze God waar wij op mogen vertrouwen. Lees de bijbel van kaft tot kaft en je leest over een God die trouw is aan Zijn woord. Een God die hoort als wij roepen. Wat een heerlijke verzen om te lezen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet in de kou

God is trouw, het is gebleken

Psalm 22

4 Maar U bent heilig,
U troont op de lofzangen van Israël.
5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
(Psalm 22:4-5)

Denk aan het verhaal van Mozes, hoe hij samen met het volk door de Rode Zee wandelde. Wat een machtig verhaal en zo zijn er nog vele andere verhalen in de bijbel die laat zien hoe groot Gods werk is. Maar als we eerlijk zijn dan zijn het voor ons niet meer dan zondagsschoolverhalen. Het is leuk om de kinderen te vertellen, het is mooi om er over te zingen dat wij zo’n machtige God hebben, maar is dat alles?

In de eerste verzen van deze psalm hebben we kunnen lezen dat David niks meer van God hoort. Hij vraagt zich af waar God nu is, er komt geen enkel antwoord op zijn roepen. En dan in vers 4 komt er een ‘maar’. Want nu op dit moment schijnt God niet te antwoorden, maar dat moet niets doen met mijn geloof. Want kijk naar het verleden, kijk naar hoe God met onze voorouders aan het werk is gegaan.

Geef niet op, God heeft altijd laten zien dat Hij trouw is gebleven. Er is nooit iemand die heeft gezegd dat God hem heeft laten vallen. Soms lijkt het moeilijk en dan moeten we laten zien dat we geloof hebben, maar daarna is het altijd God die de situatie in de hand heeft. En zo moeten we deze verzen lezen, een bemoediging dat God altijd uitkomst biedt.

Wij zijn niet de eerste hier op aarde, wij zijn niet de eerste die een probleem hebben. Er zijn mensen voor ons geweest die hebben laten zien dat ze konden vertrouwen op God. Dat als God de touwtjes in handen had ze niets te vrezen hadden. Zelfs als ze even niets van God leken te horen mochten ze blijven vertrouwen. En hetzelfde geldt nog steeds voor ons.

Wij moeten Jezus volgen in Zijn vertrouwen op de Vader. Hij is ons voorgegaan en God is trouw gebleken. Wij mogen Hem daarin volgen en mensen zullen zien dat God ook trouw is in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God is trouw, het is gebleken

Rusten in God

Psalm 22

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’.
2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?
3 Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,
en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.
(Psalm 22:1-3)

Wij hebben een God die diep wil gaan en een sterke relatie wil opbouwen. En dat gaat niet zomaar in 1 dag, dat is een leven waarin we bewust met Hem wandelen. Groeien, dagelijks in Zijn aanwezigheid. Samen zijn, luisteren en bidden. En als we zo’n leven opbouwen dan zullen we deze psalm nog beter begrijpen. Want voor vele van ons is God alleen maar afwezig op het moment dat we een probleem hebben, alleen dan voelen we ons verlaten.

Maar David voelt zich verlaten omdat hij geen enkele reactie ziet van God op al zijn roepen. Hij roept overdag maar God antwoordt niet en ‘s nachts, maar hij vind geen stilte. En de vraag is of wij deze verlatenheid ooit hebben ervaren. Jezus voelde Zich aan het kruis niet verlaten omdat Hij daar hing en pijn had, Hij wist dat God Hem verlaten had. En die verlatenheid kunnen we alleen voelen als we weten hoe het is om dicht bij Hem te zijn.

En zo’n leven moeten wij ontwikkelen, het zoeken van het Koninkrijk van God moet ons dagelijks verlangen zijn. Wandelen met Hem in alle omstandigheden moet onze prioriteit zijn. En als we zo’n leven hebben, zijn we heel gevoelig voor de afwezigheid van God. Dan kunnen we het niet aan als onze gebeden niet worden beantwoord, niet omdat wij trots zijn maar omdat we ons verlaten voelen in onze relatie met de Vader.

En dan komt ook het moment dat we vers 3 begrijpen, dat als wij ‘s nachts roepen wij geen stilte kunnen vinden. Het klinkt zo tegenstrijdig, maar op het moment dat God antwoord zullen wij altijd vol zijn van vrede. Nogmaals wij moeten dit ervaren in een leven waarin we met Hem wandelen. Zonder die ervaring zijn de psalmen van David niet te doorgronden.

Het probleem met onze westerse cultuur is dat we naar de McDonalds gaan en we na een minuut ons eten op tafel hebben. Wij hebben geen fastfood God die alles even regelt, aan zulke vrienden heb je niets aan. Wij hebben een God die met ons wil wandelen zodat we weten dat we in Hem alle zekerheid hebben. Zou jij het weten wanneer God je verlaten heeft?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rusten in God