Oordeel

Psalm 63

10 Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten,
komen in de laagste plaatsen van de aarde.
11 Men zal hen neer doen storten door het geweld van het zwaard,
zij zullen de vossen ten deel zijn.
(Psalm 63:10-11)

Iedereen, werkelijk iedereen hier op aarde zal beloond worden voor zijn daden. Met het kruis van Jezus is daar echt geen verandering in gekomen. Zelfs Jezus heeft het over het oordeel dat we zullen ontvangen. En we kunnen mensen begrijpen dat ze het oneerlijk vinden dat mensen die een kruisje zetten achter de religie christen naar de hemel gaan en de rest niet.

Zo zit het niet in elkaar, we zijn niet veilig op het moment dat we bij een kerk staan ingeschreven. We zijn niet veilig als we tenminste een keer per jaar met de kerst een dienst bezoeken. Het gaat om ons leven, het gaat om hoe wij leven.

En ook in dit leven is er een beloning, want ook nu worden we beoordeeld. En David is er van overtuigd dat de mensen die hem ten onrechte naar het leven staan daar voor beloond zullen worden. Misschien hebben wij niets met Karma, maar God ziet onrecht en nog steeds is Hij er mee bezig.

Het komt terug, wie een kuil graaft voor een ander……

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Oordeel

Communicatie

Psalm 63

9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
Uw rechterhand ondersteunt mij.
(Psalm 63:9)

Veel van onze communicatie met de hemel is nogal troebel. We weten niet of we God horen, we vragen ons af of Hij ons wel hoort. Zoals we vandaag de dag contact hebben met iedereen over de hele wereld dat kunnen we ons niet voorstellen bij God. Maar waarom had Jezus dat dan wel?

Wat David hier beschrijft is de intense relatie die Hij had met God. Zijn ziel klampte zich vast aan God, in alles was hij gericht op God. Hij zocht Hem voor hulp en kracht, Hij zocht Hem voor het leven hier op aarde. Over bergen en door dalen was het altijd God die bij hem was.

Daar begint onze relatie met God, we kunnen ons er wel bij neerleggen dat we God niet kunnen horen en dat we aan de bijbel genoeg hebben, maar is dat wat God ook wil? Is God te druk om nu met ons te praten, is het God die Zich er makkelijk van af maakt met de bijbel of zijn wij het die ons er gemakkelijk van afbrengen door alle verantwoordelijkheid bij de bijbel te leggen.

Nergens in de bijbel staat dat God stopt met communiceren, dat Hij alleen nog maar de bijbel wil gebruiken. Wij hebben dat gedaan omdat wij zo onzeker zijn over onze religie en we daarom houvast nodig hebben. Is niet daardoor onze communicatie met Hem vertroebeld, communicatie waar God naar verlangt.

Communicatie waarin wij met onze ziel ons vastklampen aan Hem. Nee we gaan niet buiten de bijbel om, maar God wil vandaag nog steeds tot ons spreken. Open je hart en laat Hem binnen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Communicatie

Gods werk in ons leven

Psalm 63

7 Wanneer ik aan U denk op mijn bed,
over U peins in nachtwaken –
8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
(Psalm 63:7-8)

Het is wel een teken dat God echt een plaats heeft in ons leven, mediteren over het werk dat God heeft gedaan in ons leven. We komen aan het einde van het jaar, altijd weer het moment dat we als mensen terug gaan kijken op ons leven. Zijn we tevreden, mogen we genieten, wat moet er beter?

Gebruik dit moment om eens te kijken zoals David hier beschrijft. Nadenken, heel bewust, wat doet God in jouw leven, waar is Hij mee bezig? Als wij ons niet bewust zijn van God in ons leven, hoe kunnen we dan bidden, hoe kunnen we dan verlangen naar Zijn hand?

We hoeven het allemaal niet langs ons heen laten gaan. We mogen echt bewust zijn van het leven met God. Het is geen sprookje, het is geen religie die ons op de been houdt, het is een werkelijkheid waar wij ons mee bezig mogen houden.

Wij mogen allemaal op dit punt komen dat we met David kunnen zeggen dat God onze helper is. Dat wij ECHT onder Zijn vleugels mogen schuilen en vrolijk zingen. Die tijd die we besteden aan piekeren mogen we juist gebruiken om ons bezig te houden met Gods werk in ons leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods werk in ons leven

Onze ziel

Psalm 63

5 Zo zal ik U loven in mijn leven,
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden;
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.
(Psalm 63:5-6)

In de vorige overdenking ging het over het leven, het is het meest kostbare wat we hier op aarde hebben. En toch oversteeg dat leven de goedertierenheid van God in ons. Maar er is ook een leven dat dat overstijgt, in het nieuwe testament is dat voor elke christen toegankelijk.

Het bestaan dat we hebben hier op aarde houdt op, maar er is een leven, een ziel die eeuwig is. Helaas hebben wij christenen hier niet veel ervaring mee. We accepteren dat het er is, maar dat we ons er bewust mee bezig houden is niet echt de actualiteit.

David heeft het over het verzadigen van onze ziel. Daar waar Jezus het had over het leven bij de woorden van God, dat het zelfs belangrijker is dan het eten van brood, dat is precies wat David hier beschrijft. Hetzelfde gebeurde op het moment dat de Samaritanen naar hem toe kwamen om te horen over de boodschap van de overspelige Samaritaanse vrouw. Die honger van deze mensen was voor Hem een verzadiging van Zijn ziel.

Je bent zoveel meer dan dit lichaam, wie jij werkelijk bent zit hem in de ziel. Dat is waar we wederom geboren worden, dat is waar ons eeuwige leven ligt en dat is waar we dus het koninkrijk van God moeten zoeken. Onze ziel is wat de meeste aandacht nodig heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze ziel

Gods goedheid

Psalm 63

4 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven;
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
(Psalm 63:4)

Het enthousiasme druipt er vanaf, niets is groter en heerlijker dan Gods goedertierenheid. Het is zelfs zoveel beter dan het leven zelf. En daarom bezingt David Gods heerlijkheid en almacht, maar vooral Zijn goedertierenheid.

Het leven is een ervaring, het leven is een bestaan, is een weten dat we zijn. Het leven is de essentie van wie we zijn, onze naam kan op zich wel doorleven in de geschiedenisboeken maar na onze dood is het bestaan hier op aarde voorbij. We kunnen nog zo rijk zijn of succesvol, we hebben allemaal dat vooruitzicht. Het is het belangrijkste “bezit” dat we hier op aarde hebben.

En dat is waar David Gods goedertierenheid tegenover zet. Want daar waar het hoogste bezit ons leven is, overstijgt Gods goedheid zelfs dat. Hebben wij wel het juiste beeld van onze Vader in de hemel? Kennen wij de hemelse Vader zoals David en Jezus Hem kende. Zij wisten werkelijk hoe goed de almachtige en trouwe God van hemel en aarde is.

Leer Hem zo kennen dat Zijn goedheid al meer is dan het leven dat we hebben. Want dat zal de bron zijn van het geloof in een echte God die werkelijk alle goedheid is. Het is bijna kerst, wanneer komen we tot de kern van wat de engelen zongen bij de herders?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods goedheid

Gezien

Psalm 63

3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd,
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.
(Psalm 63:3)

1 Glimp is genoeg, we zullen het nooit meer kunnen loslaten. En dat gebeurd er hier bij David, hij heeft God gezien in de tempel, hij heeft Zijn heerlijkheid mogen ervaren. Maar realiseer je je wel dat deze psalm in de woestijn is geschreven? Een psalm vanuit wanhoop, vanuit droogte en honger.

We hebben het zo goed in Nederland, we zien geen noodzaak om aan ons geloof te werken. We kunnen vrij naar de kerk gaan, er zijn allemaal vrijheden speciaal voor ons als christenen in Nederland. Er is weinig geloof nodig om onze religieuze verantwoordelijkheden uit te voeren.

Er zijn maar weinig christenen die even achterblijven na de kerkdienst en op hun knieën gaan om God te zoeken. Denk aan Hannah, de moeder van Samuel die daar in de tempel stond met haar nood. God antwoord oprecht gebed altijd. En altijd betekent in het woordenboek van God ook altijd.

Waar is ons zoeken, waar is ons bidden? Geloven we nog wel dat God met jou wil praten? Want waar David het hier over heeft is de kracht van zijn leven. Hij heeft God gezien, de levende, almachtige God. Hij heeft Zijn heerlijkheid gezien, Zijn macht ervaren en daar zal hij altijd op vertrouwen, ook in de woestijn.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gezien

Brood in de woestijn.

Psalm 63

1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
2 O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
(Psalm 63:1-2)

Wat een mooie link tussen vers 1 en 2, want in vers 2 is David dorstig, verlangt hij naar God. Niet alleen geestelijk maar ook ook lichamelijk lijkt hij te verlangen naar Gods werken, Gods hand. En dat moet ons niet verbazen als we in vers 1 lezen dat hij in de woestijn van Juda was.

Wat ons wel enigszins kan verbazen is dat hij naar het geestelijke verlangt in een woestijn. Denk aan Jezus die 40 dagen aan het vasten is in de woestijn en na die 40 dagen wordt verzocht door de duivel om van een steen een brood te maken. Gezien de wonderen die erna kwamen had dat een simpele oplossing geweest voor Jezus, maar Hij deed het niet.

In de woestijn blijft Jezus en David hongerig voor het hemelse brood. Hun kracht zit hem in het leven dat God geeft. En dat is voor veel christenen verbazend en daar zijn we niet van het een op andere moment, maar dat mag wel groeien in ons. Een geloof dat sterker wordt, een geloof dat diepere wortels heeft en kan drinken in de grootste droogte.

Want het verlangen naar God in de morgen kunnen we niet forceren, het wordt dan steeds moeilijker en een teleurstelling. Maar als we het geestelijk in ons laten groeien, zoeken naar het geloof in de kracht van de Heilige Geest zal de grootste uitslaper dit vers kunnen meezingen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Brood in de woestijn.

God spreekt 2 keer

Psalm 62

12 God heeft één ding gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
dat de kracht van God is.
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere,
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.
(Psalm 62:12-13)

Dit is wat God vaker doet, dingen twee maal zeggen. Denk aan Petrus die te horen krijgt dat hij onreine dieren mag eten, het is een beslissing van God die definitief is. Het is een bevestiging waaraan wij ons kunnen vastklampen als de laatste strohalm in het leven die het nooit zal begeven.

En zo zullen veel christenen dit hebben ervaren, God die tot hen gesproken heeft en dat ook bevestigd heeft. We mogen er op staan, het blijven woorden die de rest van ons leven met ons zullen blijven. Krachtig als een echo die eeuwig door blijft gaan.

En dan zijn het geen woorden die ons emotioneel er overheen moet tillen, het zijn woorden van beloften waar we nooit meer aan zullen twijfelen. Woorden die God direct tot ons spreekt, woorden als deze woorden van David. Onze kracht is van God, Hij is voor ons, Hij heeft ons lief. Het probleem met de voorgaande zin is dat het ons helemaal niets doet als de geest van God er niet achter zit.

Vele malen had ik gehoord dat God ons lief heeft, maar al die keren nam ik het aan voor lief. Tot op het moment dat God het sprak, dat heeft het leven compleet veranderd. Nooit meer twijfel, altijd de echo van de krachtige woorden van God. God heeft 1 ding gesproken en ook naar jou wil Hij Zijn liefde uitspreken. Het zullen woorden zijn die je nooit meer zult vergeten.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God spreekt 2 keer

Vermogen

Psalm 62

11 Vertrouw niet op onderdrukking,
stel geen ijdele hoop op roof.
Als het vermogen toeneemt,
zet er het hart niet op.
(Psalm 62:11)

Er zijn heel veel manieren om voor jezelf een betere positie te krijgen in dit leven. Het lijkt er op dat iedereen hier mee bezig is of men nu arm is of rijk. En op zich is dit helemaal niet verkeerd, hard werken om het leven beter te maken is helemaal niet erg. Het tweede helft van dit vers geeft wel aan dat we daar voorzichtig mee moeten zijn.

Want dat is het gevaar, hard werken en je hart er op zetten. Want in hoeverre is dit het doel in ons leven? Want hoe meer wij ons hart hierop zetten hoe erger onze motivatie wordt. Want dan wordt roof en onderdrukking helemaal niet ongewoon.

Kijk uit wat je doel in het leven is, wees voorzichtig in je verlangens, ze bedriegen zo snel. De grens is zo snel verzet. Je hart moet niet verlangen naar wat je wil hebben, wat je wil bereiken, het hart moet verlangen naar de aanwezigheid van God. En in die aanwezigheid mag je hard werken, maar wel eerlijk.

En in welke fase van je leven je ook zit, bescherm jezelf tegen dit gevaar. Maar keuzes die soms tegen dit gevaar ingaan. Denk aan giften geven aan mensen die het echt nodig hebben zonder een organisatie er tussen. Mensen in je omgeving die door een moeilijke tijd gaan, zonder dat ook maar iemand het hoeft te weten. Zet je hart niet op dit leven, maar op het koninkrijk van God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vermogen

Onvolwaardelijke liefde

Psalm 62

10 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht,
aanzienlijken een leugen;
in de weegschaal gewogen,
zijn zij tezamen lichter dan een zucht.
(Psalm 62:10)

In welk psychologie boek zul je dit tegenkomen? Doen wij niet precies het tegenovergestelde, mensen vertellen hoe mooi ze zijn, hoe fantastisch ze zijn, zodat ze eigen waarde krijgen? Op de een of andere manier hebben we als mensen het idee nodig dat we heel wat zijn om voldoening te krijgen.

En als daar je voldoening in ligt dan kun je nu al je christelijke koffer inpakken. Want de bijbel heeft een heel ander verhaal, het verhaal dat we maar een zucht zijn, dat het niet om ons draait. Jouw leven is niets waard in de geschiedenis van deze aarde, als je naam wil maken dan moet die geschreven zijn in Zijn boek.

Dit is geen religieuze lingo en zeker in de charismatische bewegingen proberen we onszelf wijs te maken dat we heel veel waard zijn. Maar de bijbel verteld het tegenovergestelde en dat moet niet uitmaken. Want het idee dat we iets voor moeten stellen is een werelds verlangen. Laat het rusten, daar ligt niet onze voldoening.

Onze voldoening ligt voor de troon van God, in Zijn aanwezigheid, in Zijn liefde. Wetende dat we een zucht zijn en Hij van ons houdt. Hij geeft om deze zucht die verwelkt. Daar ligt de voldoening van het leven, Zijn liefde die nooit kijkt naar status, maar onvoorwaardelijk ons lief heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onvolwaardelijke liefde