De scheidslijn

Psalm 55

23 Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt.
24 Maar U, o God, U zult de mannen van bloed en bedrog
doen neerdalen in de put van het verderf;
zij zullen nog niet de helft van hun dagen bereiken.
Ik echter vertrouw op U.
(Psalm 55:23-24)

Hoe graag we deze scheidslijn ook willen negeren dit is toch echt hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dit is geen sprookje en wij mogen er voor kiezen om aan de juiste kant van die scheidslijn te staan. Dat is onze eerste opdracht in dit leven.

Dat de scheidslijn zo lijkt vervaagd is niet omdat de wereld zoveel beter is geworden. De kerk heeft de genade van God verkeerd geïnterpreteerd. Wij denken dat de genade van God er voor zorgt dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de gevolgen van de zonden. Maar de genade van God is zoveel groter, de genade wil er juist voor zorgen dat we verlost worden van de zonden.

Dat ons leven duidelijk aan de goede kant van de scheidslijn komt te staan. Een leven vol vertrouwen op God, een leven waarin God zorgt dat wij niet meer wankelen. Een leven waarin wij onze zorgen op de Heere werpen. Gewoon vertrouwen en lopen op het water.

Het is radicaal, maar het is wel het leven dat Jezus voor ogen had toen Hij stierf aan het kruis. Jezus is niet gestorven van het halve religieus leven waarmee wij tevreden zijn. Jezus verlangt er naar dat Zijn werk ons hele leven veranderd in een leven vol vertrouwen op God.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De scheidslijn

Post-christelijke moraal

Psalm 55

21 Hij slaat zijn handen aan wie vrede met hem had,
hij ontheiligt zijn verbond.
22 Zijn mond is gladder dan boter,
maar zijn hart wil strijd;
zijn woorden zijn zachter dan olie,
maar het zijn getrokken zwaarden.
(Psalm 55:21-22)

In de bijbel is er het sterke contrast tussen het leven dat God voor ogen heeft en het leven dat veel mensen hebben. Wij leven in een maatschappij die gevormd is door christelijke moralen. Het probleem van deze post-christelijke maatschappij is dat alles vanzelf een goed moraal heeft. We zijn nog niet ver genoeg afgezakt om in te kunnen zien dat God de bron is van het moraal.

De verzen die hier beschreven worden zullen we dus niet zo snel plakken op de mensen om ons heen. Het argument dat niet-christenen soms geven is dat die liefde, blijdschap, geduld niet iets exclusiefs is voor een christen. Maar het zal niet lang meer duren voordat het moraal verder afzakt en wij moeten daar niet in mee gaan.

Want het hart van iemand die niet God vreest zal uiteindelijk verlangen naar het tegenovergestelde van vrede. Want het moraal is uiteindelijk niet een aangeleerde set van regels, moraal moet uit een rein en oprecht hart komen. En zolang wij niet verschillen met de wereld, zal de wereld het niet zien.

Het moraal uit God is ook niet de wet die wij moeten volgen, het moraal uit God is in de kracht van de Heilige Geest. En als wij daar niet naar leven zal het nooit duidelijk zijn dat God werkelijk in ons leeft. Laat God werken aan jouw hart, jouw binnenste. Laat God toe en je veranderen. Je hebt het nodig, de post-christelijke moraal is niet het antwoord.

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Post-christelijke moraal

Gods rechtvaardig handelen

Psalm 55

20 God zal horen en hen vernederen
– Hij, Die van oudsher troont – Sela
omdat bij hen geen enkele verandering is
en zij God niet vrezen.
(Psalm 55:20)

Soms moet je een keuze maken als ouder om het ene kind te straffen voor wat diegene het andere kind heeft aangedaan. Dat is rechtvaardig. God is ook rechtvaardig en moet soms kiezen tussen mensen. Hij is de rechter van hemel en aarde.

In sommige denominaties is Gods liefde en genade zo naar de voorgrond gebracht dat Gods rechtvaardig oordeel door een roze bril wordt bekeken. Ja, God is vol van liefde, Zijn genade is groter dan al onze zonden bij elkaar. En toch is God ook rechtvaardig en als we dat niet begrijpen wordt dit vers heel moeilijk, we slaan het dan liever over.

Want wij moeten onze vijand liefhebben, degene die ons tegenstaan moeten we altijd vergeven. Maar voor God is de situatie heel anders, Hij heeft te maken met alle mensen tegelijk. Hij moet soms ingrijpen zoals een ouder dat ook moet doen bij de eigen kinderen, omdat men van elk kind evenveel houdt.

En dat moeten we hier lezen, een kind van de Vader die uitroept om Zijn rechtvaardig handelen. En daar mogen we ook op vertrouwen. Gods rechtvaardig handelen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods rechtvaardig handelen

Het leven dat Jezus voor ogen had

Psalm 55

19 Hij heeft mijn ziel in vrede verlost
van de strijd tegen mij,
want met velen waren zij tegen mij.
(Psalm 55:19)

Als we bezig zijn met de reis van het zoeken naar het Koninkrijk van God komen we echt op het punt dat wij dit ook zullen ervaren. Dat geloof moeten we hebben, God hoort als wij Hem zoeken, God antwoord als wij naar Hem verlangen. En als we dat geloof hebben komen we vanzelf op het punt dat we Zijn hand zullen zien.

Veel christenen komen maar niet op dit punt, ze nemen niet de tijd om te zoeken. Het religieuze leven gaat mee als snoepjes in een handtas. Af en toe snoepen we er van maar het zit vaak ergens onder in verstopt. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat we God niet horen in ons leven, dat we Zijn hand niet zien.

David was iemand die constant in contact stond met God. En als dat contact er even niet was, dan begon hij te klagen. Zeuren totdat hij zijn zin had. En dat is wat wij ook moeten leren, alleen dan zullen we Gods hand echt zien. Het sprookje dat wij er van gemaakt hebben is een leugen, het is niet de weg die Jezus voor ons voor ogen had.

God wil vandaag bij ons leven betrokken zijn, niet pas als wij komen te overlijden, dat is te laat. Hij wil nu onze gebeden horen, Hij wil nu antwoorden op onze verlangens. Of het nu uit nood is of uit liefde, het maakt niet uit, Hij wil ons antwoorden. Begin met vragen, praat met Hem. Dat is het leven dat Jezus voor ogen had toen Hij aan het kruis hing.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het leven dat Jezus voor ogen had

Zeuren

Psalm 55

17 Ik echter, ik zal tot God roepen
en de HEERE zal mij verlossen.
18 ‘s Avonds, en ‘s morgens, en ‘s middags
zal ik klagen en kermen,
en Hij zal mijn stem horen.
(Psalm 55:17-18)

Wat een zeur zouden we zeggen. De hele dag loopt hij te klagen, doe er dan wat aan, sta op uit je luie stoel. En dat is helemaal geen onlogische gedachte, kijk naar Petrus die gewoon uit de boot stapt en op het water kan lopen. Geloof is namelijk niet statisch, het is dynamisch, het leeft.

En daarom is elke situatie anders, geloof is niet te definiëren naar de hoeveelheid gezeur. Wat we hier wel zien is dat David de keuze heeft gemaakt om zich tot God te richten. En hij zet zich daarmee af tegen de mensen die hem aanvallen. Dat zijn mensen die geen rekening houden met God, dat zijn misschien wel mensen die dag en nacht lopen te zeuren over heel iets anders.

Wij moeten een keuze maken, hoe vul jij je leven in. Het lijkt zo nutteloos wat David hier doet, dag in dag uit zeuren en klagen. Maar het is juist een teken dat hij niets anders wil dan dat God hem antwoord. Hij mag dan overkomen als een zeurend kind, maar hij geeft niet op, hij weet dat God uiteindelijk zal luisteren.

Hoe besteden wij ons leven, zijn wij druk bezig met onszelf? Misschien wordt het tijd dat wij even in zo’n situatie komen dat er alleen nog maar geklaagd en gekermd wordt. Niet naar de buren, niet naar andere mensen, maar naar God. Want God zal horen, als wij ons tot Hem richten. En het maakt niet uit hoe.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeuren

Consequenties

Psalm 55

13 Immers, het is geen vijand die mij hoont,
anders zou ik het verdragen hebben;
het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft,
anders zou ik mij voor hem verborgen hebben.
14 Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke,
mijn leidsman en mijn bekende.
15 Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen,
wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!
16 Laat de dood hen als een schuldeiser overvallen,
laat hen levend in het graf neerdalen;
want kwaad heerst in hun woning, in hun binnenste.
(Psalm 55:13-16)

We kunnen bij het lezen van deze verzen gelijk denken aan Judas. Jezus zei over Judas dat het beter was geweest als hij niet geboren zou zijn. Waar is dan die medemens liefde? Zo kunnen we toch niet over andere mensen praten?

Ook als we kijken naar onze manier van bestraffen lijkt God wel een beetje in het kwade daglicht gezet te worden. Wij gebruiken de doodstraf niet meer, mensen moeten kans krijgen om te reïntegreren, taakstraf hier en taakstraf daar. Is God nu de boeman of zijn wij te zwak geworden?

Een kern woord dat we hier moeten gebruiken is consequenties. We hebben een eigen wil, maar die lijkt niet meer van belang. We mogen er zomaar uitflappen wat we willen, af en toe uit de band springen is ook niet meer erg. En dat zien we terug in alles in de samenleving.

We zijn ons steeds minder bewust van de consequenties van ons gedrag. We hebben een eigen wil, we hebben een keuze waar we heel bewust mee moeten omgaan. We kunnen niet doen alsof het allemaal wel met een sisser gaat aflopen, de keuzes die wij maken zijn elke keer als steken in een borduurwerk.

Wees je bewust van het leven, dat het serieus is. Dat betekent niet dat we geen plezier mogen hebben, maar het betekent dat wat we doen consequenties heeft.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Consequenties

Opschonen

Psalm 55

10 Verslind hen, Heere, verwar hun taal,
want ik zie geweld en onenigheid in de stad.
11 Die omringen haar op haar muren, dag en nacht;
onrecht en onheil zijn binnen in haar.
12 Enkel verderf is binnen in haar;
list en bedrog wijken niet van haar plein.
(Psalm 55:10-12)

Hoe vredelievend de wereld ook denkt dat we kunnen zijn, de werkelijkheid is anders. En het zal alleen maar erger worden nu we steeds minder bewegingsruimte hebben. De mens moet meer en meer rekening gaan houden met andere mensen. En daar ligt het probleem.

Vaak krijgen we te horen dat religie het probleem is. Maar het heeft niets met religie te maken, het heeft met de mens te maken die religie misbruikt, zoals ook vaderlandsliefde wordt misbruikt en nog veel meer dingen worden misbruikt door mensen die hun zin willen doordrijven.

Het doel is dan ook vrede, vrede is het samen zijn zonder obstakel. Zolang er mensen zijn die niet samen kunnen leven hebben we de problemen waar David zich in bevindt. En de oplossing is alleen als wij dat kwaad uitroeien, als het verlangen dat in ons leeft verdwijnt door de liefde van de Vader.

Jezus kwam om het te vernietigen, het verderf moet verdwijnen. Begin bij jezelf. Jezus wil juist in jouw leven vrede brengen, Hij wil in jouw leven het kwaad vernietigen. Stop met je leugens dat alles wel koek en ei is in jouw leven, dan zul je nooit de machtig mooie verlossing van Jezus kunnen ervaren. Dat is het evangelie, dat is wat God in jouw leven wil doen. Niet de dominee, niet die christenen die het altijd beter weten. God zelf wil in jouw leven komen en het mooi maken, van binnen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Opschonen

Voltooid leven

Psalm 55

5 Mijn hart beeft in mijn binnenste,
dodelijke schrik heeft mij overvallen.
6 Vrees en beven komen over mij,
huiver bedekt mij.
7 Daarom zeg ik: Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif!
Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon.
8 Zie, ik zou ver wegzwerven,
ik zou overnachten in de woestijn. Sela
9 Ik zou mij haasten zodat ik zou ontkomen
aan de rukwind, aan de storm.
(Psalm 55:5-9)

Tijd voor een voltooid levenseinde zouden we zeggen in onze tijd. Weg vliegen als een duif de dood tegemoet. De bewoording van David is niet mals, de angst is sterk en hij wil er niet langer in leven. Hij wil ver weg zijn van dit gevoel, de vrees en beven die hem in een houtgreep hebben.

Veel christenen vinden dat we dit moeten omarmen, dat we moeten accepteren dat we in zo’n situatie zitten. Daarom is het ook te begrijpen dat de mensen die niets hebben met de kerk dit niet willen accepteren. Zij willen dat ze uit het leven kunnen stappen als ze dat willen. En dat moeten wij begrijpen, want als we dat begrijpen kunnen wij onze fout rechtzetten.

Nergens in de bijbel staat er dat wij onze problemen moeten accepteren, altijd zullen wij er tegen moet vechten in gebed. Samen met God moeten wij wandelen, samen in Zijn kracht mogen we opstaan en het leven overstijgen. Want dat zouden de mensen wel kunnen begrijpen, een uitweg in de kracht van God.

Het is onze schuld dat de wereld hopeloos is. Ze zien geen uitkomst, ze zijn klaar met het ‘leven’. Terwijl dat wij dragers moeten zijn van het echt leven, het eeuwige leven waar wij nu in horen te wandelen. Wij moeten mensen worden van hoop, mensen die net als David met hun problemen naar God gaan en wachten op antwoord.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Voltooid leven

Leren bidden

Psalm 55

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider, bij snarenspel.
2 O God, neem mijn gebed ter ore,
verberg U niet voor mijn smeken,
3 sla acht op mij en verhoor mij.
Ik zwerf rond in mijn klagen en kreun,
4 vanwege het schreeuwen van de vijand,
vanwege de goddeloze die angst aanjaagt.
Want zij storten onrecht over mij uit,
in toorn haten zij mij.
(Psalm 55:1-4)

Wij hebben voor allerlei problemen wel een oplossing. Een verzekering, een potje, een ziekenhuis en zo zijn er nog veel meer opties. En waarom doen we dat, zijn we zo bang voor wat ons kan overkomen. Het probleem met al deze “zekerheden” is dat we nooit ons geloof werkelijk kunnen beproeven.

Het gebed komt er altijd een beetje achteraan huppelen, eerst alle andere opties bekijken en dan zien we wel of we God nog nodig hebben. Maar als we ons even proberen te verplaatsen in de mensen die dat niet hebben, het moment dat er even geen eten in de pan zit, het moment dat er geen geld is om de kinderen naar school te sturen, het moment dat er bij ziekte geen ziekenhuis die wil helpen. Het is moeilijk om het ons voor te stellen, maar de machteloosheid is voor veel mensen wel reëel.

De machteloosheid moet echt worden in ons leven, de machteloosheid zodat er niets anders in ons leven is om op te vertrouwen dan God alleen. Dat is waar David in deze verzen zich bevind. En dat kunnen we niet begrijpen in ons luxe leventje waar er altijd een vangnet is voor alles en nog wat. Machteloos staan, alleen naar God kunnen gaan voor een uitkomst.

Dat is pas echt geloof hebben. We moeten leren geloven als David, dat God in onze machteloosheid ons te hulp komt. Dat we weten dat er geen andere weg is dan dat God IETS doet, het maakt niet uit wat. David heeft niets om zich aan op te trekken dan God alleen. Hoor mijn stem, hoor mijn smeken, ik heb U nodig, mijn God. Dat we mogen leren om dit te bidden.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Leren bidden

Vertrouwen op Zijn naam

Psalm 54

8 Ik zal U vrijwillig offers brengen;
ik zal Uw Naam loven, HEERE, want hij is goed.
9 Want Hij heeft mij gered uit alle nood;
mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.
(Psalm 54:8-9)

We zijn geen slaven van God, we zijn geen dienstknechten, we zijn kinderen, uit Hem geboren. En David begreep dat, het was voor hem geen last om God te betrekken bij zijn leven, het was een lust, het was een verlangen om dicht bij Hem te zijn. Want als we eenmaal in die bescherming wonen is er niets waar wij ons druk over hoeven te maken. Als Jezus zegt dat wij ons last aan Hem mogen en wij Zijn last mogen dragen, dan meent Hij dat.

Wanneer er in de bijbel geschreven wordt over de naam van God dan gaat het over Wie Hij is. De namen die God heeft beschrijven een aspect van wat Hij doet, wat Zijn karakter is. En als David dan de Naam van de Heere wil loven dat is dat echt omdat Hij goed is. En dat moeten wij leren begrijpen. God is Goed, Hij is goed voor jou. In alles wat Hij doet heeft Hij het beste met jou voor en daar mag je op vertrouwen.

En David heeft dat ervaren. En nu is het vaak dat wij dat niet ervaren hebben, wij hebben het van horen zeggen. Natuurlijk zijn er wel wat dingen in ons leven waarbij we het idee hebben dat God het gedaan zou kunnen hebben, maar echt duidelijk te bewijzen is het niet. Voor David is dat anders, er zijn zoveel getuigenissen in het leven van David waar er geen andere optie is dan dat God Zijn grootheid en liefde openbaarde.

Zijn ogen hebben de val van de vijand gezien. Hij is gered uit de nood, omdat God goed is. We brengen geen offers omdat we trouw moeten blijven aan onze kerkelijke gemeente, want dan is het tijd dat je er even vanaf stapt. Want lauwheid is iets waar God niet mee om kan gaan, wees heet of koud, maar maak een echte keuze om op Zijn goedheid te gaan vertrouwen.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vertrouwen op Zijn naam