Mij ontbreekt niets

Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
(Psalm 23:1)

Als we naar de charismatische gemeenten kijken dan kunnen we ons er vaak niet in vinden omdat ze zo veeleisend zijn tegenover God. Als we dan nog eens verder kijken naar bijvoorbeeld de ‘name it claim it’ gemeenten in Amerika dan draait onze maag helemaal om. Hoe kunnen we God zo voor het blok zetten dat we van Hem dingen eisen? En het is wel duidelijk dat het niet altijd werkt, maar als we het daarover hebben dan wordt ons ongeloof toegedicht.

Toch is het niet helemaal verkeerd wat ze doen en dat is waar wij juist de mist in gaan. Wij durven helemaal niets van God te eisen en dat is heel duidelijk zichtbaar in ons gebed, maar gebed is wel een vorm van eisen. Misschien is eisen het verkeerde woord, maar wij mogen God echt wel wijzen op Zijn beloften, sterker nog, God verlangt er naar als wij Hem wijzen op Zijn beloften.

Dat is geloof, vertrouwen op wat Hij ons beloofd heeft. En de belofte van God is dat als wij op Hem vertrouwen, Hij ons nooit in de steek zal laten, het ons aan niets zal ontbreken. En dat is waar David hier aan refereert. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. God zorgt voor mij, uit liefde is het zijn zorgende hand die altijd voor ons zorgt.

Waar de charismatische beweging soms van het pad raakt is dat men alleen het laatste gedeelte van dit vers accepteert in het leven. Ze claimen de zorg van God, ze claimen dat ze het aan niets zullen ontbreken, maar vergeten dat het alleen de praktijk is wanneer wij Hem werkelijk de Herder van ons leven laten zijn.

Een schaap dat wegloopt uit de kudde kan niet de zorg ontvangen die het nodig heeft. Natuurlijk is Jezus de Goede Herder en zal Hij ons opzoeken als we in de put terecht komen, maar Hij brengt ons altijd terug naar de kudde waar Hij onze herder kan zijn. Er valt niets te claimen als wij onze eigen weg gaan, zo simpel is dat. De Heere is mijn herder en daarom weet ik dat het mij aan niets ontbreekt. Een schaap mag blaten als hij honger heeft, zo mogen wij bidden en weten dat het ons aan niets zal ontbreken. Maar ga niet je eigen weg en eisen dat Hij je secretaresse is die alles voor je doet, zo werkt dat niet.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mij ontbreekt niets

De Heere is mijn herder

Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
(Psalm 23:1)

Voordat je aan deze psalm begint moet je eerst alles weg gummen van wat je in het verleden over deze psalm hebt gehoord. Niet omdat deze overdenking nu zo goed is maar omdat we elke keer met een lege lei moeten beginnen. Het probleem met deze psalm is dat het zo bekend is, net als Johannes 3:16, dat het veel van zijn waarde heeft verloren. Terwijl dat deze psalm een geestelijk zwaargewicht is.

David was een herdersjongen, hij werd gezien als de kleinste in het gezin die maar even op de schapen moest letten. Maar hij nam zijn taak wel degelijk series en dat kunnen we begrijpen uit de woorden van David over de beer en de leeuw. Hij had het hart van een herder, die schapen waren onder zijn hoede en hij moest er hoe dan ook voor zorgen.

En datzelfde hart zag hij in God, hij wist dat zijn Heere met dezelfde liefde en trouw voor hem zorgde. Hij voelde het, hij wist het en als koning deed hij het. En daarom heeft hij deze psalm geschreven, zijn Heere is als een herder die om hem geeft, die voor hem zorgt.

En wij moeten dit ook kunnen zeggen, zingen en naar leven. De Heere is mijn herder, in alles mag ik op Hem vertrouwen. Ik weet dat Hij het goede met mij voor heeft, ik weet dat Hij de herder is en ik mag gewoon een lammetje zijn. En dat is zo belangrijk om te begrijpen, het is niet een leuk verhaaltje, het is de realiteit van ons leven.

De Heere is mijn herder, niemand anders, niets anders, zelfs ik niet, de Heere is mijn herder. Ik ben niet alleen in deze wereld, ik heb iemand die over mij waakt, zelfs als ik slaap. De Heere is mijn herder.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De Heere is mijn herder

Kruistocht

Psalm 22

29 Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.
30 Alle groten der aarde
zullen eten en zich neerbuigen.
Allen die in het stof neerdalen
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,
zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.
31 Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.
32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
want Hij heeft het gedaan.
(Psalm 22:29-32)

En wat moeten wij hiermee? Moeten wij God gaan helpen zodat dit ook echt gaat gebeuren, moeten wij kruistochten beginnen om het land terug te winnen voor Jezus? Natuurlijk niet, het enige dat wij hoeven te doen is bidden, Hem loven en prijzen en er op vertrouwen dat het gaat gebeuren. Want wie zal God kunnen tegenstaan, wie zal Zijn macht kunnen overwinnen?

Dat is wat Abraham heeft gedaan en vele na hem, ze hebben er op vertrouwd dat God iets aan het bouwen is waar zij onderdeel van mogen zijn. Lees Hebreeen 11 eens en je zult zien dat er mensen zijn die hebben geloofd tot in de dood zonder dat ze het antwoord hadden gezien. Ze bleven vertrouwen op God en Zijn beloften zelfs als het nergens op leek.

Deze woorden van David zijn woorden van geloof waaraan wij helemaal niets hoeven te doen. Wij hoeven niemand te overtuigen dat dit echt gaat gebeuren, wij hoeven geen geweld te gebruiken, wij mogen weten dat dit de realiteit is waar iedereen aan onderhevig is. Dit is geen utopia, dit is de geestelijke werkelijkheid waarbij het beter is dat wij die geestelijke kant kiezen.

God is God en wij mogen in Zijn koninkrijk wonen. Wij mogen geloven dat er een groep mensen is die God werkelijk willen dienen, mensen die bereid zijn om Zijn heerlijkheid en gerechtigheid te verkondigen. Wij mogen weten dat God niet klaar is maar dat Hij aan het bouwen is, een plek waar we voor eeuwig met Hem mogen wandelen. Wij mogen geloven in de God van hemel en aarde, de presidenten en koningen van deze wereld zijn niet de baas.

Deze psalm is geschreven door een koning die dat wist. Hij wist dat uiteindelijk hij niet degene is die de touwtjes in handen had. En dat moeten wij ook leren, wij mogen in afhankelijkheid leven van de Koning der koningen en de Heer der heren. Hij heeft alles in handen, wat die politieke leiders ook denken en discussiëren, uiteindelijk is het Gods koninkrijk waar we voor leven.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Kruistocht

Iedereen moet zich bekeren

Psalm 22

28 Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
(Psalm 22:28)

Realiseer jij je weleens dat jouw leven een getuigenis mag zijn? Dat jouw leven er voor kan zorgen dat mensen zich bekeren? Het klinkt misschien als vloeken in de kerk maar het is ook Jezus die dat voorstelde. Dat mensen God zullen loven en prijzen nadat ze zien wat God in ons leven heeft gedaan. En dat is ook waar David het hier over heeft.

En dat is ook het verlangen dat uit deze woorden naar buiten komt. Hij verlangt er naar dat elke knie zal buigen en elke knie zal getuigen dat de Heere de God is. Dat de levende God serieus zal worden genomen door iedereen hier op aarde. Niet omdat het zijn religie is en het gevoel heeft om daar iedereen van te overtuigen, maar omdat hij God kent en wil dat iedereen die God kent.

Dat alle geslachten van de heidenvolken zich zullen neerbuigen voor de God van hemel en aarde. Want Hij is God en Hij is goed. En als wij dat accepteren voor ons leven, dan zal ons leven een getuigenis worden voor de mensen om ons heen. Want dan hebben wij werkelijk een levende God die actief is in ons leven. En mensen zullen dat zien, laten we stoppen met alle poppenkast, laten we God net serieus nemen als David dat doet.

Hij is God en Hij is het leven waarin wij mogen wandelen. En als wij daar vol van zijn willen we dat de hele wereld er vol van is. En dan is ons leven een getuigenis.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Iedereen moet zich bekeren

Geestelijke religie

Psalm 22

26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente,
mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven.
(Psalm 22:26-27)

Ons beeld dat wij hebben van onze religie en God moeten we eens tegen de meetlat van de bijbel leggen. Om eerlijk te zijn is ons christelijk beeld heel erg verwereldlijkt, er is weinig of niets in onze theologie dat met de Heilige Geest te maken heeft. Terwijl de bijbel een geestelijk boek is en dat God verlangt naar aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid.

Daarom kunnen we nooit een vergelijking maken met andere religies, mensen kunnen niet gaan kiezen welke nu goed is of niet. Mensen kunnen niet voor Jezus kiezen omdat het beter is dan de andere religies. Mensen moeten kiezen voor Jezus omdat het de waarheid, de geestelijke waarheid die al het andere hier op aarde overstijgt. Een realiteit die we kunnen zien als onze geestelijke ogen worden geopend.

Deze verzen die we hier lezen moeten we dan ook vanuit geestelijk perspectief bekijken. Hetzelfde als de woorden van Jezus die zeggen dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken en dat al het andere ons zal worden toegeworpen. Deze woorden zijn niet een manier om de juiste zegeningen te krijgen in het leven, ze zijn bedoeld om ons gerust te stellen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.

Zoek het geestelijke leven, zoek wat God wil doen in jouw leven. Maak je geen zorgen over wat je gaat eten of wat je aantrekt, God zal de zachtmoedigen eten geven en verzadigen. Want zij die de Heere zoeken zullen Hem loven en hun hart zal voor eeuwig leven. En dat komt omdat het hart niet vol is van deze wereld, maar vol is van onze Vader in de hemel die geestelijk is.

En dan mogen wij God loven omdat Hij goed is, we mogen Hem loven omdat Hij geestelijk is. Niet omdat Hij voor alles zorgt in ons leven maar om Wie Hij is. En dan komen we onze geloften aan Hem na, de geloften waarin we Hem erkennen in het bijzijn van hen die Hem vrezen. Dit is het geestelijke evangelie en daar moeten wij naar zoeken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke religie

Roep om hulp

Psalm 22

25 Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.
(Psalm 22:25)

Het grootste probleem van alle rampspoed in deze wereld is heel simpel, we roepen Hem niet aan. We verlangen niet naar de verlossing van Zijn hand. Nu kunnen we daarvan zeggen dat het heel kinderachtig is van God om ons niet te helpen ook al vragen we er niet om. Hij ziet toch dat het niet goed gaat, dan zou Hij uit liefde toch moeten helpen. Maar toch zit het net even iets anders in elkaar.

Want het is niet zo dat wij van die onschuldige hulpbehoevende mensen zijn. Want als we eerlijk zijn wil men helemaal niet dat God helpt. Al is men aan het verdrinken, men gaat liever dood dan dat een god waarin men niet gelooft zou helpen. En dat is toch echt de realiteit en God respecteert dat. Dat is niet gemeen van Hem dat is de keuze die de mens maakt.

Als God ons tegen onszelf moeten beschermen dan zouden we geen mens zijn. Hij blijft voor ons zorgen, Hij blijft van ons houden, maar Hij zal altijd het verlangen van ons hart respecteren. En daarom is het zo belangrijk dat we leren om hulp van God te verlangen. Hij wil ons namelijk helpen, Hij wil namelijk antwoorden op ons roepen.

David weet dat, Jezus weet dat en ook wij moeten dat weten. Hij hoort ons en Hij zal ons antwoorden als wij ons op Hem richten. Vergeet de kinderachtige discussie die de mens wil hebben, wij moeten leren dat Hij onze hulp is, onze rots. Want al het andere wil alleen maar onze verantwoording van ons afschuiven. En dat moeten we niet doen.

God veracht de ellendige niet, Hij hoort als wij tot Hem roepen. Laat dat de kern zijn van ons verlangen, dat we Hem zoeken in alle omstandigheden. Want Hij antwoordt.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Roep om hulp

Over God vertellen

Psalm 22

23 Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen,
in het midden van de gemeente zal ik U loven.
24 U die de HEERE vreest, loof Hem;
alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem;
wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël.
(Psalm 22:23-24)

Wanneer is het voor ons de laatste keer geweest dat we mensen opriepen om God te vrezen en te loven. Het lijkt er soms op dat we ons schuldig voelen om ook maar een beetje over God te praten. En als we over God praten dan gaat het vaak over de verschillen in theologie. We gebruiken bijbel verzen om de ander er van te overtuigen dat wij gelijk hebben.

Maar als we de bijbel goed lezen dan is het doel niet dat we een mening vormen over hoe alles in elkaar zit, de bijbel roept ons op om ons op God te richten. En ook David doet dat met deze psalm, hij wil dat andere mensen God leren kennen. Hij wil God loven te midden van andere mensen zodat het aanstekelijk werkt. En zo mogen wij ook een aanstekelijk leven hebben.

Loof Hem, allen die Jezus volgen, loof Hem. Laat Hem de kern van je leven zijn want het is het enige leven waarin we werkelijk het leven zullen ervaren. Die bucket-lists is niet het leven, elk weekend met je vrienden is niet het leven, een leven met God is de krachtigste en heerlijkste ervaring die we kunnen hebben. Het overstijgt alles in dit leven.

En als dat de werkelijkheid wordt in jouw leven dan kun je deze psalm met David meezingen. Loof de Heere want Hij is goed, in Hem is de kracht, in Hem is het leven, in Hem staan we sterk. Dit is meer dan een oplossing voor de problemen van ons leven, een leven met God is een leven dat vol is, overvloeiend van liefde en blijdschap. En er is niets in dit leven dat ook maar een beetje in de buurt komt.

En dan hebben we het te pakken, dan willen we het er met iedereen over hebben. Niet omdat we andere mensen van ons gelijk willen overtuigen, maar omdat we willen dat anderen dit leven ook mogen ervaren. Een leven dat zo bloeiend is en vol van liefde. Een leven dat vol is van Zijn kracht, zou jij dat niet willen?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Over God vertellen

Een psalm van geloof

Psalm 22

20 Maar U, HEERE, blijf niet ver weg;
mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.
21 Red mijn ziel van het zwaard,
mijn eenzame ziel van het geweld van de hond.
22 Verlos mij uit de muil van de leeuw
en van de hoorns van de wilde ossen.
Ja, U hebt mij verhoord.
(Psalm 22:20-22)

Jezus kende deze psalm maar al te goed, beter dan wie dan ook. En toen Jezus daar aan het kruis hing en de bekende woorden ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ zei, had Hij het over deze psalm. Die enkele woorden hadden meer inhoud dan alle woorden door de geestelijke leiders gebruikt rond die tijd.

Toen Jezus die woorden uitsprak, wist Hij dat ook deze verzen onderdeel waren van deze psalm. Hij wist dat Hij een Vader had die altijd trouw zou blijven. Hij wist dat alles in de handen van de Vader was, Hij wist dat het niet de mensen om Hem heen waren die het laatste oordeel hadden. In al Zijn zwakte, in al Zijn eenzaamheid, waren die enkele woorden, woorden van geloof.

Spoedig zou Zijn hulp komen, want net als David weet Jezus dat de God van hemel en aarde nooit te lang op Zich laat wachten, Hij is altijd trouw gebleven aan Zijn beloften. Jezus hing daar omdat de Vader dat van Hem vroeg en de Vader zal dan ook altijd voor de bevrijding zorgen. Jezus voelde de eenzaamheid zoals geen enkel ander mens dat ooit op aarde heeft gevoeld en in die eenzaamheid was het deze psalm die Hem kracht gaf.

De psalm die lijkt te beginnen als een uitroep van ongeloof is in werkelijkheid een roep van verlangen naar Gods uitkomst. Het is geen ongeloof, het is een roep om een antwoord van de enige die David en Jezus hadden. Mogen wij dit begrijpen, al hebben we daar een rampspoed voor nodig. Zodat wij deze psalm echt mogen begrijpen.

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Want U alleen bent mijn hoop, U alleen zal mij bevrijden. Ik mag dan verlaten voelen, U bent trouw, U bent mijn verlosser.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een psalm van geloof

Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

Psalm 22

17 Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.
19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.
(Psalm 22:17-19)

We kunnen natuurlijk heel duidelijk zien dat dit over Jezus gaat. De beschrijving is wel heel erg precies over wat er aan het kruis gebeurde. Die hele nacht voor dat Jezus aan het kruis hing was 1 grote hetze tegen Jezus. Mensen die als een kip zonder kop dingen begonnen te schreeuwen, leiders die maar 1 ding wilden en dat is Jezus uit de weg ruimen.

En dat is wat David hier bezingt, als honden die Jezus omsingelden werd Jezus gearresteerd. Jezus die werd gegeseld waardoor Zijn botten zichtbaar werden. Zijn handen en voeten werden doorboord en iedereen stond er naar te kijken. Misschien niet echt een loflied dat we graag bezingen, dan liever een loflied over succes in het leven.

Maar als we de lijn van de vorige overdenking doortrekken dan zien we dit vanuit een heel ander perspectief. Jezus is ons voorgegaan en wij moeten Hem daarin volgen. En dit was de weg die Hij ging en de meeste van de discipelen overkwamen precies hetzelfde. Ze werden vervolgd, niet omdat ze toevallige in een vijandige omgeving waren, maar omdat het koninkrijk van God in vijandschap is met het koninkrijk van deze wereld.

Deze wereld staat haaks op de werken van God. En alleen als wij water bij de wijn doen kunnen wij in vrede met deze wereld wandelen. Maar als wij vast blijven houden aan ons vertrouwen in de schepper van hemel en aarde zullen we nooit worden geaccepteerd door deze wereld. Niet omdat we dat zo graag willen, dat we plezier in de vijandschap, maar omdat de wereld het simpelweg niet kan accepteren.

En de wereld is echt niet alleen buiten de kerk, juist binnen de kerk zal er grote vervolging zijn van de mensen die Jezus oprecht willen dienen. Want ook in de tijd van Jezus waren het de religieuze leiders die Jezus naar het kruis brachten. Probeer het, probeer in jouw leven Jezus oprecht te volgen en je zult deze verzen nog beter begrijpen. Je zult zien wat de wereld met ons wil doen als we het koninkrijk van God echt willen zoeken.

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jezus aan het kruis, ons voorbeeld

De uitdaging aangaan

Psalm 22

13 Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.
14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.
15 Als water ben ik uitgestort,
ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was,
het is gesmolten diep in mijn binnenste.
16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;
U legt mij in het stof van de dood.
(Psalm 22:13-16)

Petrus schreef het in zijn brief, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. De vraag is of de duivel nog veel te briesen heeft. Noem nu 1 ding van de afgelopen week waar jij geloof in onze Vader voor nodig had. De kans is groot dat er niets in je naar boven komt dan wat standaard dingen. Maar er is niets specifieks voor wat wij van God verlangen, alles is geregeld.

En daarom staan deze verzen van David zo ver van ons af, wij hebben niet het gevoel meer dat er een duivel is die alles wil tegenwerken in ons leven. En dat komt omdat de duivel wel tevreden is met zijn werk. Christenen zonder geloof is precies wat hij nodig heeft, voor hem zijn wij geen vijanden meer. Wij zijn speeltjes waarmee hij af en toe kan spelen.

Is dat waarom wij Jezus volgen, zodat we een verdrag met de duivel kunnen sluiten waarin we afspreken dat we elkaar niet aanvallen. Jezus heeft het over hele andere verhalen, wij zijn degene die tegen het werk van de duivel in moeten gaan net als Jezus. Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen in ons leven en dat is ook de taak van de kerk.

En als we dit serieus gaan nemen dan worden deze verzen ook werkelijkheid in ons leven. Misschien niet iets om naar uit te kijken, maar het zal dan wel de realiteit zijn van een leven waarin we Jezus oprecht volgen. Jezus is ons daarin voorgegaan en wij moeten Hem daarin volgen. Kijk naar het leven van Jezus, het werd constant aangevallen door de duivel tot aan het kruis toe. En ons leven moet hetzelfde zijn, wij moeten een gevaar zijn voor de duivel.

En dan mogen we het uitroepen naar God en Hij zal ons antwoorden, Hij zal ons bevrijden van die leugenaar. Het is misschien niet het ideale leven waar wij naar verlangen, maar het is wel het leven waarin God duidelijk in ons leven aanwezig is. De keuze is aan ons, gaan we het gevecht aan of niet?

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De uitdaging aangaan