Daily Archives: April 23, 2010

De vrijheid van de wet

Matheus 5:17-26 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. (Matheus 5:18) Het idee dat de wet onder het oude testament valt en … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on De vrijheid van de wet