Monthly Archives: June 2010

Trots maakt dom

Kolossenzen 2:1-5 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. (Kolossenzen … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Trots maakt dom

Met Jezus lijden

Kolossenzen 1:24-29 24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, (Kolossenzen 1:24) Paulus is doelgericht bezig, gericht … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Met Jezus lijden

Wie zijn wij?

Kolossenzen 1:21-23 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, (Kolossenzen 1:21-23) Nadat Paulus in een lofzang Jezus heeft uitgelegd, is het nu aan ons om te weten wie … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Wie zijn wij?

Wie is Jezus?

Kolossenzen 1:15-20 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15) Eergisteren heb ik deze tekst besproken om te laten zien dat aanbidding om woorden gaat. Onze kennis bepaalt ons leven, wij handelen uit wat … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Wie is Jezus?

Het woord echt aannemen

Kolossenzen 1:1-20 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14) Er was een moment in … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Het woord echt aannemen

De glans van aanbidding

Kolossenzen 1:15-20 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15) Er zit een glans aan aanbidding die snel kan verdwijnen als ons hart vertroebeld. Die glans is de kennis van Jezus. Een goed aanbiddingslied … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on De glans van aanbidding

Gods wil ten volle kennen

Kolossenzen 1:9-14 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. (Kolossenzen 1:9) … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Gods wil ten volle kennen

Woorden dragen vrucht

Kolossenzen 1:1-8 Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. (Kolossenzen 1:6) Paulus is blij met de kolossenzen, het woord … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Woorden dragen vrucht

Emphatie

Hebreen 4:14-16 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Emphatie

Johannes de Doper

Matheus 3:1-12 1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matheus 3:1,2) Voordat Jezus zijn optreden verzorgde was er een voorprogramma van … Continue reading

Posted in 40 Matheus | Comments Off on Johannes de Doper