Monthly Archives: July 2010

Jona kent God

Jona 4:1-4 2 Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en … Continue reading

Posted in 32 Jona | Comments Off on Jona kent God

Bidden

Kolossenzen 4:2-6 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. (Kolossenzen 4:2) Deze zin van Paulus geeft ons een belangrijk wapen voor het leven. Niet alleen het geestelijk leven maar ons hele leven. Verschillende keren schrijft Paulus in zijn brieven … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Bidden

Wees wie je bent

Kolossenzen 3:18-25 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, (Kolossenzen 3:23) Nadat Paulus heeft uitgelegd dat Jezus de weg naar het nieuwe leven is, komt hij met praktische … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | 1 Comment

Nieuwe kleding

Kolossenzen 3:12-17 12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12-17) Als het na het lezen van de eerste twee … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Nieuwe kleding

Het christelijke leven

Kolossenzen 3:5-17 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. (Kolossenzen 3:5,6) Het is terugkerend … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Het christelijke leven

Poetisch leven

Kolossenzen 3:1-4 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. (Kolossenzen 3:1) Paulus heeft het helemaal in zijn hoofd zitten het evangelie dat God … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Poetisch leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Kolossenzen 2:6-23 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Niet wettisch

Kolossenzen 2:16-23 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. (Kolossenzen 2:16) Mogen we nu wel of niet op zondag tv kijken, mogen we nu wel of niet … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Niet wettisch

Hoe hebben we de overwinning

Kolossenzen 2:6-15 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Hoe hebben we de overwinning

Christus in u

Kolossenzen 2:6-15 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. (Kolossenzen 2:9,10) Twee dagen geleden heb ik het … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Christus in u