Daily Archives: July 7, 2010

Christus in u

Kolossenzen 2:6-15 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. (Kolossenzen 2:9,10) Twee dagen geleden heb ik het … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Christus in u