Daily Archives: July 21, 2010

Het christelijke leven

Kolossenzen 3:5-17 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. (Kolossenzen 3:5,6) Het is terugkerend … Continue reading

Posted in 51 Kollosenzen | Comments Off on Het christelijke leven