Daily Archives: September 29, 2010

Het nieuwe verbond

Hebreeen 8 1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Het nieuwe verbond