Monthly Archives: October 2010

Jezus als priester

Hebreeen 7:11-28 11 Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Jezus als priester

Jezus’ positie

Hebreeen 7:1-10 1 Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. (Hebreeen … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Jezus’ positie

Afvallen of volharden

Hebreeen 6:9-20 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het spoor … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Afvallen of volharden

De eerste stapjes

Hebreeen 6:1-8 1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De eerste stapjes

De grootsheid van de redding

Hebreeen 5:8-14 11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. (Hebreeen 5:11) En nogmaals , ik ben er steeds meer van overtuigd dat deze vermaningen … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De grootsheid van de redding

We zijn ook maar mens

Hebreeen 4:14-5:10 Een veel gehoorde uitspraak; ‘wij zijn ook maar mens.’ Daarmee excuseren we ons voor onze zonden die we elke keer weer doen. Of dat nu echt op de bijbel gebaseerd is vraag ik mij af. Zeker als ik … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on We zijn ook maar mens

Nog steeds een afrekening

Hebreeen 4:1-13 3 Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Nog steeds een afrekening

Leren van Israel

Hebreeen 3:7-19 7 De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, 8 wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, 9 waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Leren van Israel

Een apart volk

Hebreeen 3:1-6 1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, (Hebreeen 3:1) Toen Israel op weg was naar het … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on Een apart volk

De kleine lettertjes

Hebreeen 2:14-18 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen | Comments Off on De kleine lettertjes