Monthly Archives: December 2010

Tyatira

Openbaring 2:18-29 18 Schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira: “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons: 19 Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, 66 Openbaring | Comments Off on Tyatira

Pergamum (3)

Openbaring 2:12-17 17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Pergamum (3)

Pergamum (2)

Openbaring 2:12-17 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht … Continue reading

Posted in 46 1 Korinthe, 66 Openbaring | Comments Off on Pergamum (2)

Pergamum

Openbaring 2:12-17 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: (Openbaring 2:12) De derde gemeente. Hier openbaart Jezus zich als Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Elke keer … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Pergamum

Smyrna (2)

Openbaring 2:8-11 10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te … Continue reading

Posted in 58 Hebreeen, 66 Openbaring | Comments Off on Smyrna (2)

Smyrna

Openbaring 2:8-11 8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: 9 Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Smyrna

Efeze (3)

Openbaring 2:1-7 7 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.” (Openbaring 2:7) Het gaat er om of we echt willen luisteren. … Continue reading

Posted in 01 Genesis, 66 Openbaring | Comments Off on Efeze (3)

Efeze (2)

Openbaring 2:1-7 4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Efeze (2)

Efeze

Openbaring 2:1-7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Efeze

Duidelijkheid

Openbaring 1:10-20 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu … Continue reading

Posted in 66 Openbaring | Comments Off on Duidelijkheid