Monthly Archives: September 2011

Daarom (3)

Romeinen 1:18-32 18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Daarom (3)

Up to date

Efeze 6:10-20 Misschien een rare vergelijking maar het dekt wel de lading. We moeten onze computer elke keer beschermen met de nieuwste anti-virus software om te voorkomen dat de computer dingen gaat doen die we niet willen. Elke update moet … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Up to date

Geestelijke strijd

Efeze 6:10-20 10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. (Efeze … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Geestelijke strijd

Daarom (2)

Efeze 6:10-20 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. (Efeze 6:13) Een andere ‘daarom’. Paulus zet aan het … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Daarom (2)

Daarom (1)

Efeze 4:1-7 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, (Efeze … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Daarom (1)

Realiteit of waanzin

Markus 8:31-38 De afgelopen vier overdenkingen gingen over dit gedeelte in Markus. Petrus die Jezus terecht wijst omdat Jezus een verkeerd beeld lijkt te scheppen over Zijn toekomst. Maar Jezus grijpt dit moment aan om duidelijk te maken hoe snel … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on Realiteit of waanzin

In welke tijd leven we?

Markus 8:31-38 38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on In welke tijd leven we?

De leugen najagen

Markus 8:31-38 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Markus 8:35) Dit is niet een populair gedeelte om … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on De leugen najagen

De leugen doorgronden

Markus 8:31-38 34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. (Markus 8:34)  Gisteren heb ik duidelijk willen maken … Continue reading

Posted in 41 Markus | Comments Off on De leugen doorgronden

Vijandig gebied

Markus 8:31-38 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8) Wij hebben geen Christen-vervolging in Nederland, wij leven in een relatief … Continue reading

Posted in 41 Markus, 60 1 Petrus | Comments Off on Vijandig gebied