Daily Archives: November 23, 2011

Een nieuw begin

Johannes 3 22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte. 23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Een nieuw begin