Monthly Archives: April 2012

Blind?

Johannes 9 13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën. 14 En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. 15 Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Blind?

Simpele getuigenis

Johannes 9 10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? 11 Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Simpele getuigenis

Openbaring van genezeging

Johannes 9 7 en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. 8 De buren dan en zij die eerder … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Openbaring van genezeging

Genezing is van deze tijd

Johannes 9 4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. 6 … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Genezing is van deze tijd

Er is altijd genezing

Johannes 9 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3 Jezus … Continue reading

Posted in 43 Johannes | 1 Comment

Geborgen in de Vader

Johannes 8 57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. 59 Zij namen dan … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Geborgen in de Vader

Vele leugens, een waarheid.

Johannes 8 53 U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Vele leugens, een waarheid.

Waar draait het om?

Johannes 8 49 Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij. 50 Maar Ik zoek Mijn eer niet; Eén is er Die haar zoekt en Die oordeelt. 51 Voorwaar, voorwaar, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Waar draait het om?

Uit God (2)

Johannes 8 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 61 2 Petrus | Comments Off on Uit God (2)

Uit God

Johannes 8 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Uit God