Daily Archives: May 24, 2012

Mate van geloof

Johannes 11 20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, 22 maar … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 43 Johannes | Comments Off on Mate van geloof