Daily Archives: September 25, 2012

Gods weg met mensen

Johannes 18 12 De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem. 13 En zij leidden Hem weg, eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gods weg met mensen