Daily Archives: September 26, 2012

Incognito christen

Johannes 18 15 En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen. 16 Petrus echter stond buiten bij de deur. … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Incognito christen