Daily Archives: April 13, 2013

Genade en Vrede

Efeze 1 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere … Continue reading

Posted in 40 Matheus, 49 Efeze | Comments Off on Genade en Vrede