Daily Archives: October 3, 2013

Waarom een nieuw koninkrijk?

Efeze 5 5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. (Efeze 5:5) Hele scherpe woorden van Paulus. Het is eigenlijk om … Continue reading

Posted in 49 Efeze | Comments Off on Waarom een nieuw koninkrijk?