Daily Archives: March 29, 2014

Altijd overwinnaars

Romeinen 8 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,39 … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Altijd overwinnaars