Daily Archives: March 31, 2014

Niet te stoppen

Romeinen 8 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, … Continue reading

Posted in 43 Johannes, 45 Romeinen | Comments Off on Niet te stoppen