Daily Archives: May 19, 2014

Overweldigend

Romeinen 11 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Overweldigend