Daily Archives: May 20, 2014

De tijd nemen

Romeinen 11 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, 45 Romeinen | Comments Off on De tijd nemen