Daily Archives: May 27, 2014

Met passie voor regels

Romeinen 12 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Met passie voor regels