Daily Archives: August 13, 2014

Gods Almacht

Lukas 2 1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3 En ze gingen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods Almacht