Daily Archives: August 14, 2014

Werkelijk kerst

Lukas 2 4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Werkelijk kerst