Daily Archives: August 18, 2014

Werkelijke vreugde

Lukas 2 10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Werkelijke vreugde