Daily Archives: August 19, 2014

Gods werk

Lukas 2 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods werk