Daily Archives: August 26, 2014

Bewaren in ons hart

Lukas 2 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Bewaren in ons hart