Daily Archives: September 23, 2014

Een in verlangen

Lukas 3 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, 22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een in verlangen