Daily Archives: October 17, 2014

Gezag

Lukas 4 31 En Hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea, en onderwees hen op de sabbatdagen. 32 En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag. (Lukas 4:31-32) Een groot contrast tussen de vaderstad … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gezag