Daily Archives: November 14, 2014

Een andere context

Lukas 5 27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij! 28 En hij stond op, liet alles achter en volgde … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een andere context