Daily Archives: November 15, 2014

Van de grond af

Lukas 5 29 En Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. 30 En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen Zijn discipelen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Van de grond af