Monthly Archives: December 2014

Wees wijs

Lukas 6 46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? 47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Wees wijs

Heere Jezus

Lukas 6 46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? (Lukas 6:46) Hier komt een heel belangrijk punt van Jezus. Een punt dat wij vaak over het hoofd zien. Want Wie is Jezus voor ons? Is … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Heere Jezus

Goede vruchten

Lukas 6 43 Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. 44 Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Goede vruchten

Werkelijke verlossing

Lukas 6 37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. (Lukas 6:37) In andere vertalingen staat in plaats van loslaten, vergeven. Op het moment dat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Werkelijke verlossing

De balk

Lukas 6 41 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 42 Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De balk

Hetzelfde als God

Lukas 6 39 Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen? 40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Hetzelfde als God

Gods kijk op ons leven

Lukas 6 37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. 38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods kijk op ons leven

Wees barmhartig want de Vader is barmhartig

Lukas 6 32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Wees barmhartig want de Vader is barmhartig

Onwerkelijk

Lukas 6 27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 29 Bied hem die u … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Onwerkelijk

Like

Lukas 6 23 Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. 26 Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Like