Daily Archives: February 7, 2015

Een andere kijk op ziekte

Lukas 8 40 Het gebeurde, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte Hem ontving, want ze waren allen op Hem blijven wachten. 41 En zie, er kwam een man, van wie de naam Jaïrus was. Hij was een leidinggevende in de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een andere kijk op ziekte