Daily Archives: February 27, 2015

Gewoon vertrouwen

Lukas 9 21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. 22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gewoon vertrouwen