Daily Archives: April 9, 2015

Het goede deel

Lukas 10 38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het goede deel