Daily Archives: April 10, 2015

Slechts één ding is nodig

Lukas 10 38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Slechts één ding is nodig