Daily Archives: May 6, 2015

Het randje

Lukas 11 27 Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! 28 … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het randje