Daily Archives: May 11, 2015

Oprecht geloof

Lukas 11 37 Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de middagmaaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. 38 Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij Zich … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Oprecht geloof