Daily Archives: May 12, 2015

Geef echter de inhoud ervan als liefdegave

Lukas 11 40 Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? 41 Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. 42 Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geef echter de inhoud ervan als liefdegave