Daily Archives: August 11, 2015

De juiste manier om naar de wet te kijken

Lukas 16 14 En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. 15 En Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De juiste manier om naar de wet te kijken