Daily Archives: September 1, 2015

Niet achterom kijken

Lukas 17 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Niet achterom kijken