Daily Archives: September 14, 2015

Het koninkrijk ontvangen/ingaan

Lukas 18 15 En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. 16 Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het koninkrijk ontvangen/ingaan