Daily Archives: September 21, 2015

Niet begrijpen

Lukas 18 31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. 32 Want Hij zal aan … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Niet begrijpen