Daily Archives: October 7, 2015

Gods weg

Lukas 19 28 Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gods weg