Daily Archives: October 9, 2015

Goed advies?

Lukas 19 38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Goed advies?