Daily Archives: January 26, 2016

Het gaat door

Lukas 24 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het gaat door