Daily Archives: February 11, 2016

Het werkelijke feest

Handelingen 2 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het werkelijke feest