Monthly Archives: February 2016

Opstaan

Handelingen 2 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Opstaan

Dronken

Handelingen 2 12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. (Handelingen 2:6-11) Het is duidelijk dat … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Dronken

Verwondering

Handelingen 2 6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Verwondering

godvrezend

Handelingen 2 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on godvrezend

Samenwerking

Handelingen 2 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Samenwerking

Het werkelijke feest

Handelingen 2 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het werkelijke feest

Spannend

Handelingen 2 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Spannend

Klaar?

Handelingen 1 23 En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. 24 En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Klaar?

Een bediening

Handelingen 1 20 Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En: Laat een ander zijn ambt als opziener nemen. 21 Het is dus nodig … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Een bediening

Het verhaal van Judas

Handelingen 1 17 want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. 18 Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het verhaal van Judas