Daily Archives: March 5, 2016

Maak een keuze

Handelingen 2 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Maak een keuze