Daily Archives: March 22, 2016

Vooruit kijken

Handelingen 3 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Vooruit kijken